• +48 502 21 31 22

Skargi pracowników do PIP to ważny sygnał dla pracodawców

Pracownicy skarżyli się głównie na niedostosowanie pomieszczeń do rodzaju wykonywanych prac czy za niską temperaturę w pomieszczeniach.

Skargi pracowników do PIP to ważny sygnał dla pracodawców

Skargi złożone przez pracowników były powodem ok. 40% kontroli przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy w 2022 r. W ogólnej liczbie 87 510 problemów skargowych PIP uznał za zasadne 27 895, za bezzasadne – 26 203, a niemożliwe do ustalenia – 30 193. Zarzuty stawiane wobec pracodawców przez samych pracowników zyskiwały najczęściej potwierdzenie w ramach procedur realizowanych przez przedstawicieli inspekcji.

– Dane te potwierdzają, że pracownicy mają wiedzę o tym, jak funkcjonuje organizacja. Nie powinno to stanowić zaskoczenia. To też jednak wyraźny sygnał dla pracodawców, jak ważny jest dialog z pracownikami. Zwłaszcza, że część zgłoszonych i uznanych za zasadne problemów nie powinno stanowić kontrowersji, a ich wyeliminowanie nie wymaga od pracodawców skomplikowanych zmian. Pozwala zaś uniknąć straty czasu i kosztów w wyniku kontroli PIP – podkreśla Magdalena Włastowska, ekspert ds. rozwoju biznesu W&W Consulting.

Przedmiotem skarg z zakresu warunków pracy były przede wszystkim: niedostosowanie pomieszczeń do rodzaju wykonywanych prac oraz liczby pracowników i czasu ich przebywania, za niska temperatura w pomieszczeniach pracy, brak lub niewłaściwie przeprowadzone szkolenia BHP czy brak lub nieodpowiedni dobór środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego. – Błędem jest zakładanie, że skarga pracownika wynika ze złej woli lub chęci zaszkodzenia pracodawcy. W kontekście przytoczonego podłoża skarg można raczej wnioskować, że są wyrazem obawy o bezpieczeństwo pracowników podczas wykonywania obowiązków, chęcią zwrócenia uwagi pracodawcy na konieczność większej dbałości o ochronę zdrowia i życia osób zatrudnionych. Natomiast wielu pracowników zgłasza się do Państwowej Inspekcji Pracy zanim zasygnalizuje nieprawidłowości pracodawcy. Przyczyny są często indywidualne, ale mogą wynikać z braku wewnętrznych procedur w organizacji lub zaufania do ich skuteczności – tłumaczy Magdalena Włastowska.

Należy więc stworzyć transparentny system wewnętrzny sygnalizowania nieprawidłowości i rozpatrywania skarg. Powinni w nim uczestniczyć menedżerowie oraz cieszący się szacunkiem wśród pracowników ich przedstawiciele. Duże znaczenie ma również przejrzyste komunikowanie rezultatów konkretnych sygnałów. – W interesie pracodawcy jest jak najszybsze wyeliminowanie wszelkich nieprawidłowości mogących stać się przedmiotem kontroli PIP. Celem nie jest samo uniknięcie postępowania kontrolnego i ewentualnych kar, ale utrzymanie prawidłowych warunków pracy, motywacji pracowników, a przede wszystkich wdrożenie i egzekwowanie zasad BHP, co przede wszystkim pozwoli na uniknięcie wypadków przy pracy. Zaniedbywanie tych kwestii rodzi poważne zagrożenie dla zdrowia pracowników. Może także odbić się na wizerunku pracodawcy i efektywności pracy, co wpłynie na wyniki organizacji – wskazuje Magdalena Włastowska.

Czytaj także: Państwowa Inspekcja Pracy zapowiada kontrole

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka