• +48 502 21 31 22

Państwowa Inspekcja Pracy zapowiada kontrole

Do PIP wciąż wpływa bardzo dużo skarg, co może świadczyć m.in. o rosnącej świadomości pracowników.

Państwowa Inspekcja Pracy zapowiada kontrole

W tym roku Państwowa Inspekcja Pracy planuje przeprowadzić 60 tys. kontroli. Większość z nich będzie wynikiem skarg kierowanych do PIP. Zapowiedziano też m.in. kontrole w zakresie legalności zatrudnienia.

– Zakładamy, że w 2024 r. Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadzi 60 tys. kontroli. Planujemy też, że z różnymi formami działań prewencyjnych dotrzemy do co najmniej 35 tys. podmiotów, w tym do pracodawców i przedsiębiorców, pracowników, rolników indywidualnych, uczniów i studentów – zapowiedziała Główna Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko. Zwróciła uwagę, że taka skala planowanych kontroli jest wynikiem analizy potencjału ludzkiego i organizacyjnego PIP.

Tradycyjnie większość kontroli będzie wynikiem skarg kierowanych do inspekcji pracy. Katarzyna Łażewska-Hrycko podkreśliła, że wciąż wpływa ich bardzo dużo, co może świadczyć m.in. o rosnącej świadomości pracowników. Prowadzone będą też tzw. kontrole planowe. – W tym roku przeprowadzimy np. kontrole ukierunkowane na przestrzeganie przepisów o czasie pracy pracowników administracyjnych w sądach i prokuraturach – powiedziała szefowa PIP.

Nowymi zadaniami w 2024 r. w zakresie prawnej ochrony pracy będą: przestrzeganie przepisów prawa pracy w zakresie czasu pracy, urlopów wypoczynkowych w jednostkach samorządu terytorialnego, a także przestrzeganie przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. – Ważnym elementem naszych działań będzie realizacja zadań związanych z kontrolą legalności zatrudnienia zarówno obywateli polskich, jak i cudzoziemców – zapowiedziała Katarzyna Łażewska-Hrycko. Podkreśliła, że z perspektywy istotnej dla gospodarki branży transportowej kluczowe będzie prowadzenie kontroli w zakresie delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego.

– Jak zawsze uzupełnieniem działań kontrolno-nadzorczych są zadania o charakterze doradczo-prewencyjnym. Jedną z nowości stanie w najbliższym czasie projekt informacyjny "Ekspozycja pracowników na niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia czynniki chemiczne w środowisku pracy" - powiedziała szefowa PIP.

W tym roku przypada 105. rocznica utworzenia inspekcji pracy w Polsce. Obchody jubileuszowe odbędą się pod hasłem "Nowoczesny wymiar ochrony pracy". – W ramach rocznicowych inicjatyw zaplanowaliśmy cykl konferencji naukowych organizowanych na terenie całej Polski poświęconych najistotniejszym kwestiom związanym z zapewnieniem bezpiecznych i godnych warunków pracy w Polsce w kontekście nowych wyzwań, jakie stoją przed zmieniający się światem pracy – zapowiedziała Katarzyna Łażewska-Hrycko.

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka