• +48 502 21 31 22

Polityka prywatnosci

Polityka prywatnosci

obowiązuje od 1.04.2020  

Ochrona danych osobowych jest kwestią zaufania, a zaufanie Użytkowników jest dla nas bardzo ważne. 

W związku z powyższym, zapewniamy adekwatny poziom zabezpieczenia i zgodne z prawem przetwarzanie wszelkich danych - również osobowych. Poniższe oświadczenie o ochronie danych informuje o tym, jakie dane Użytkowników są przez nas gromadzone oraz w jaki sposób przetwarzane, a także do kogo należy się zwrócić w sprawach z tym związanych. 

W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu z nami, na adres e-mail: [email protected] 

 • Definicje

ADMINISTRATOR   

Podmiot decydujący o zakresie i celach przetwarzania danych osobowych 

KONTO

Zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Użytkownika w ramach Serwisu, wykorzystywanych do zarządzania usługami

PRACODAWCY 

Pracodawcy lub agencje zatrudnienia i doradztwa personalnego, publikujące ogłoszenia o pracę w Serwisie 

PREGULAMIN 

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu

RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

SERWIS

Strony internetowe należące do Administratora, w ramach których Administrator świadczy swoje usługi 

UŻYTKOWNIK 

Pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada Konto i korzysta z usług oferowanych w ramach Serwisu

UŻYTKOWNIK NIEZALOGOWANY 

Pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta z usług oferowanych przez Administratora w ramach Serwisu, które nie wymagają założenia Konta

 

 • Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Śląskie Porozumienie Gospodarcze ŚLĄSK.ONLINE, z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (44-300), ul. Św. Jana 16.
Dostawcą technologii jest Ireneusz Burek, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SOFT-IB Ireneusz Burek, Racibórz (47-400), ul. Klasztorna 12, NIP 639-100-40-27. 

 

Stowarzyszenie Śląskie Porozumienie Gospodarcze ŚLĄSK.ONLINE oraz Ireneusz Burek, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SOFT-IB Ireneusz Burek, zawarli Porozumienie o współadministrowaniu danymi osobowymi przetwarzanymi w ramach Serwisu.  

 

W razie pytań, dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: 

 

 • za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego ; 
 • pisząc wiadomość na adres e-mail: [email protected] 
 • listownie, na adres: Wodzisław Śląski (44-300), ul. Św. Jana 16. 

 

Ponadto informujemy, iż Ireneusz Burek, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SOFT-IB Ireneusz Burek, będzie również administratorem danych osobowych, podczas odwiedzania następujących witryn internetowych: 

 

www.softib.pl

www.centrumkasfiskalnych.pl

www.r-media.pl

www.raciborz.com.pl

www.gazetainformator.pl

www.ogloszenia.gazetainformator.pl

www.plusydlabiznesu.pl

www.telebimy-raciborz.pl

www.ekologia.raciborz.com.pl

www.powietrze.raciborz.com.pl
www.slask.online

www.wkadrze.online 

 

 • Postanowienia ogólne 
 1. Administrator dokłada wszelkich starań w celu ochrony interesów osób, których zbierane dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są przetwarzane zgodnie z prawem. Dane osobowe są zbierane przez Administratora dla zdefiniowanych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Administrator oświadcza, że zbierane przez niego dane są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia danego celu przetwarzania.
 2. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora, w zakresie danych osobowych gromadzonych w związku ze świadczeniem usług elektronicznych w ramach Serwisu. 

 3. Użytkownik, który korzysta z usług Administratora za pośrednictwem Serwisu, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności i Regulaminu, a także wyraża zgodę, jeżeli zachodzi taka potrzeba, na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem oraz Polityką Prywatności (w tym celu zaznacza odpowiednie checkboxy, kierując się komunikatami pojawiającymi się na stronie internetowej Administratora).

 4. Wszystkie zbierane przez Administratora dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.

 

 

 • Zakres przetwarzanych danych osobowych

W zależności, od celu oraz podstawy prawnej możemy przetwarzać wskazany poniżej zakres danych osobowych: 

dane identyfikacyjne, w tym w szczególności: imię i nazwisko;

 1. dane kontaktowe, w tym w szczególności: adres, numer telefonu, adres e-mail, 
 2. dane udostępnione w związku z założeniem Konta, w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, Firma, stanowisko; 
 3. dane związane z zatrudnieniem; 
 4. dane zbierane i przetwarzane w związku z dochodzeniem praw i roszczeń oraz wypełnianiem obowiązków ciążących na Administratorze,  
 5. dane zbierane i przetwarzane dla celów marketingowych.

 

 • Sposób pozyskania danych osobowych 

Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Ciebie (za pośrednictwem wypełnionych formularzy rejestracyjnych zamieszczonych w Serwisie, poprzez podanie danych osobowych podczas szkoleń, konferencji, spotkań organizowanych lub współorganizowanych przez Administratora, jak również w ramach edycji Konta). 

Twoje dane osobowe mogą być przez nas pozyskiwane również z publicznie dostępnych źródeł, w szczególności z rejestru przedsiębiorców CEIDG lub Krajowego Rejestru Sądowego, w celu weryfikacji podanych przez Ciebie informacji. Zakres przetwarzanych danych będzie w takim przypadku ograniczony do danych dostępnych publicznie w ww. rejestrach.

Jeżeli Użytkownik, w ramach tworzenia Konta, a w szczególności dodając w ramach Konta dane Firmy, podaje dane osobowe osób trzecich, jest obowiązany do uzyskania uprzedniej zgody takiej osoby na udostępnienie danych osobowych oraz ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za ich udostępnienie Administratorowi. 

Ponadto gromadzimy dane Użytkowników, gdy dostarczają, publikują lub przesyłają je w ramach naszych Usług, przesyłając CV lub wypełniając aplikację w odpowiedzi na ofertę pracy zamieszczoną w module Agencja pracy. 

 

 • Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 

W związku z faktem, że w ramach Serwisu www.plusydlabiznesu.pl  świadczymy różne usługi, zarówno dla Użytkowników, jak również dla Użytkowników niezalogowanych, dane osobowe przetwarzane są w różnych celach, zakresie oraz na różnej podstawie prawnej określonej w RODO. 

Dzięki różnorodnym możliwościom wyboru decydujesz o tym, jakie dane udostępniasz oraz z jakich danych możemy korzystać. 

Poniżej, wskazano cele przetwarzania danych osobowych, wraz z informacją o zakresie przetwarzanych danych osobowych oraz właściwą podstawą prawną przetwarzania. 

 

 • założenie Konta oraz uwierzytelnienie użytkownika w Serwisie  

Niektóre funkcje Serwisu dostępne są wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników, np. przy dokonywaniu zapisu na Newsletter, włączeniu prezentacji w Branżowym Katalogu Firm, publikowaniu artykułów lub ogłoszeń, gdy będziesz chciał za naszym pośrednictwem poszukiwać pracy, zapisać się na wydarzenie bądź uzyskać dostęp do informacji dedykowanych. 

Aby założyć Konto, konieczne jest podanie następujących danych osobowych:
imię, nazwisko, adres e-mail. 

Wskazane powyżej dane osobowe są niezbędne do złożenia Konta. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne.  

W przypadku dokonania rejestracji w Serwisu, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu świadczenia usług wskazanych szczegółowo w Regulaminie . 

Jeżeli wyrazisz na to odrębną zgodę, będziemy także przetwarzać udostępnione przez Ciebie dane w celach marketingowych naszych oraz naszych Partnerów (kontrahentów) lub innych Użytkowników i podmiotów współpracujących. 

Podstawa prawna

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu założenia konta jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną), art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w zakresie marketingu produktów i usług naszych parterów oraz art. 6 ust. 1 lit. RODO gdzie istotnym interesem administratora jest marketing produktów i usług własnych oraz dochodzenie i obrona przed roszczeniami. 

 

 • świadczenie usług niewymagających założenia konta

Możliwe jest korzystanie z części funkcjonalności Serwisu bez założenia Konta, w tym przeglądanie publikowanych artykułów, ofert pracy, prezentacji firm i materiałów promocyjnych przedsiębiorców. 

W tym celu przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisu, to znaczy dane dotyczące oglądanych artykułów, ofert pracy, ofert edukacyjnych, jak również dane dotyczące sesji, Twojego urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID. 

Podstawa prawna

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną). 

 

 • dopasowywanie ofert pracy 

Użytkownik posiadający Konto, może dokonać dodatkowej rejestracji do modułu Agencja Pracy oraz jeżeli jest osobą fizyczną zamieścić swoje CV, wraz ze wskazaniem jakiej pracy poszukuje, natomiast Użytkownik posiadający zarejestrowaną Firmę, może wskazać jakich pracowników poszukuje. 

Administrator, za zgodą Użytkownika posiadającego Konto, będzie przekazywał CV oraz informacje o kwalifikacjach, wykształceniu oraz doświadczeniu zawodowym, poszukującym pracowników Przedsiębiorcom, posiadającym Konto z zarejestrowaną Firmą. Po udostępnieniu danych potencjalny Pracodawca staje się administratorem danych osobowych kandydata do pracy, przy czym Administrator może wprowadzić ograniczenia dotyczące dostępnych danych.

Podstawa prawna

Dane osobowe, zawarte w CV oraz udostępnione w związku z korzystaniem z modułu Rekrutacja będą przetwarzane przez Administratora na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, również na tej podstawie będą udostępniane potencjalnym Pracodawcom. 

 

 • statystyka korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu oraz ułatwienie korzystania z Serwisu oraz zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego Serwisu

We wskazanym celu przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisu, w tym m.in. odwiedzane podstrony, ilość spędzanego na nich czasu, dane dotyczące wyszukiwania, Twój adres IP, lokalizację, ID urządzenia, dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego. 

Podstawa prawna

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes – polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonowania tych usług). 

 

 • ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami 

W tym celu możemy przetwarzać niektóre z danych osobowych podanych w ramach rejestracji Konta, w tym dane dotyczące korzystania z naszych usług, jak również wszelkie inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. 

Podstawa prawna

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes – polegający na ustaleniu, dochodzeniu oraz obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi uprawnionymi organami). 

 

 • rozpatrywanie skarg, wniosków, udzielanie odpowiedzi na pytania

W związku z faktem, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, przysługuje Ci szereg praw z tym związanych, o czym jest mowa w dalszej części niniejszej Polityki prywatności. W celu umożliwienia Ci korzystania z przysługujących praw, jak również w celu udzielania odpowiedzi na zadane pytania, możemy przetwarzać niektóre z danych osobowych podanych w ramach rejestracji Konta, w tym dane dotyczące korzystania z naszych usług, będących przyczyną skargi lub wniosku. 

Podstawa prawna

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes – polegający na poprawie funkcjonalności świadczonych przez nas usług oraz uczynienie zadość obowiązkom nałożonym na Administratora w zakresie udzielania odpowiedzi na pytania, wnioski oraz skargi kierowane przez podmiot danych). 

 

 • marketing produktów i usług własnych oraz produktów i usług naszych klientów (kontrahentów)

W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy tworzeniu Konta, uzupełnianiu danych Konta, dane zawarte w odrębnych formularzach do pozyskania zgód czy newsletterów oraz dane dotyczące Twojej aktywności w Serwisu, rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies. 

Jeżeli zapisałeś się na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, będziesz od nas otrzymywać drogą e-mailową wiadomości o naszej działalności, reklamowo-promocyjne dotyczące produktów i usług Administratora oraz innych podmiotów, w tym w szczególności innych zarejestrowanych Użytkowników. 

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania Newslettera, cofając udzieloną wcześniej zgodę lub wnosząc sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. 

Powyższy fakt zostanie odnotowany w prowadzonym przez nas rejestrze zgód, po czym Twoje dane zostaną usunięte z bazy danych Administratora (z zastrzeżeniem punktu 5).

Podstawa prawna

Twoje dane w celach związanych z marketingiem produktów i usług Administratora danych osobowych przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (istotny interes administratora danych osobowych), natomiast w zakresie marketingu produktów i usług naszych klientów i kontrahentów, Twoje dane przetwarzane są na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

 

 • media społecznościowe

Jeżeli odwiedzasz nasz profil w mediach społecznościowych (np. Facebook), w tym uczestniczysz w akcjach, konkursach organizowanych w serwisach społecznościowych, przetwarzamy również Twoje dane osobowe, pozyskane za pośrednictwem ww. mediów społecznościowych (m.in. Twoje zdjęcie, nazwę użytkownika, dane identyfikacyjne). 

Podstawa prawna

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora – polegający na budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikiem lub marketingu produktów i usług, w tym organizowaniu konkursów i innych akcji promocyjnych). 

 

 • prowadzenie bazy przedsiębiorców oraz jej udostępnianie 

Użytkownik po założeniu Konta, może stworzyć wizytówkę firmową, która to wizytówka, po włączeniu opcji publikacji, będzie publicznie dostępna w Branżowym Katalogu Firm, który jest częścią integralną Serwisu. 

Użytkownik, tworzący wizytówkę, ponosi pełną odpowiedzialność za udostępniane dane osobowe, w tym ich prawdziwość i prawidłowość oraz gwarantuje, że uzyskał zgodę na udostępnienie danych osobowych osób trzecich, których dane udostępnia za pośrednictwem Serwisu. 

Podstawa prawna

W zakresie umieszczenia danych w Serwisu, ich publikacji, aktualizacji, usuwania z Serwisu podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną). 

 

 • zapewnienie kontaktu

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są również w celu zapewnienia z Tobą kontaktu w sprawach związanych z umieszczeniem Twoich danych osobowych w Serwisie, w formie wizytówki lub prezentacji Firmy, zarządzaniem danymi tam umieszczonymi oraz sposobu ich prezentacji, jak również statystyką związaną z wyszukiwaniem i otwarciami wizytówki. 

Podstawa prawna

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu realizacji zawartej umowy o świadczenie usług. 

   

 •  przeprowadzenie procesu płatności 

W związku z faktem, że niektóre z usług świadczonych w ramach Serwisu wymagają uiszczenia stosownej opłaty, Twoje dane będą przetwarzane również w celu przeprowadzenia procesu płatności, za pośrednictwem platformy płatności Przelewy24. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Przelewy24 znajdziesz tutaj https://www.przelewy24.pl/polityka-prywatnosci 

Podstawa prawna

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną). 

 

 • Obowiązek podania danych osobowych 

Podanie danych jest dobrowolne.  

Podanie minimalnego zakresu danych osobowych jest jednak niezbędne do dokonania rejestracji i założenia Konta w ramach Serwisu.  Brak podania minimalnego zakresu danych osobowych uniemożliwia utworzenie Konta w Serwisu.  

 

 • Udostępnianie danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom:

 1. naszym pracownikom i współpracownikom, którzy mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych; 
 2. podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym: 
  1. dostawcom usług technicznych i organizacyjnych, w szczególności: podmiotom świadczącym usługi IT, dostawcom systemów informatycznych i technologii, 
  2. innym podmiotom lub organom - w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa; 
  3. podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym podmioty świadczące usługi analityczne i badania opinii, podmioty wykonujące kampanie mailingowe, agencje reklamowe. 

 

Dane osobowe, mogą zostać również udostępnione   Uzytjoiwni : 

 1. pracodawcom; 
 2. agencjom zatrudnienia; 
 3. Powiatowym Urzędom Pracy; 
 4. szkołom, uczelniom itp.;
 5. użytkownikom Systemu

 

- podmioty te w sytuacji, gdy zostaną im udostępnione Twoje dane osobowe, samodzielnie określają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, w związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za ich działania i zaniechania. 

 

 • okres przetwarzania danych osobowych 

 • Dane przetwarzane w związku z świadczeniem usługi Konta – dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres posiadania Konta Użytkownika Serwisu dla celów związanych z realizacją usługi Konta oraz związanych z nim funkcjonalności oraz innych usług zgodnie z Regulaminem, jak również w celach marketingowych. Po usunięciu konta, dane zostaną usunięte. Jeżeli w związku z wykonaniem zawartej umowy lub w związku z korzystaniem z naszych usług nabędziesz od nas za opłatą towar lub usługę, wówczas będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym powstał obowiązek podatkowy, z uwagi na przepisy prawa podatkowego. Po tym okresie dane będą usuwane (co będzie następowało zawsze w lutym roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, w którym upłynął ww. termin 5 lat). 
 • Dane zebrane za pomocą plików cookies – dane osobowe Użytkowników oraz Użytkowników niezalogowanych zawarte w plikach cookies przechowujemy przez okres ……………………………..

 

 • automatyczne profilowanie 

Wobec Twoich danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Twoje dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.

 

 • prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Administrator, umożliwia Ci skorzystanie z poniższych praw: 

 1. dostępu do treści danych – jesteś uprawniony do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii. Ponadto, przysługuje Ci prawo uzyskania informacji dotyczących w szczególności celu przetwarzania, kategorii przetwarzanych danych, informacji o odbiorcach, planowanym okresie przechowywania Twoich danych oraz przysługujących Ci prawach, 
 2. sprostowania danych – jeśli Twoje dane, które przetwarzamy są nieprawidłowe, przysługuje Ci prawo żądania niezwłocznego sprostowania danych Ciebie dotyczących. Ponadto, w przypadku gdy posiadane przez nas dane są niekompletne, przysługuje Ci prawo żądania ich uzupełnienia, 
 3. usunięcia danych – jeśli Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane bądź wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych, a jednocześnie nie zachodzą nasze nadrzędne, prawnie uzasadnione interesy, a także w sytuacji, gdy uznasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo żądania ich usunięcie w całości lub w części. Prawo to jednak nie dotyczy danych w zakresie, w jakim są niezbędne do dochodzenia, ustalenia lub obrony naszych roszczeń bądź wywiązania się przez nas z prawnego obowiązku ich przetwarzania lub przechowywania wynikającego z obowiązującego prawa, 
 4. ograniczenia przetwarzania danych – jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat bądź przetwarzamy je bezpodstawnie lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo będą Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a także w okresie poprzedzającym wniesienie przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych – przysługuje Ci prawo żądania, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania innych, uzgodnionych z Tobą działań. Pomimo skorzystania ze wskazanego powyżej prawa, możemy przetwarzać Twoje dane w przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przysługujących nam roszczeń, 
 5. cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, których zgoda dotyczyła – w każdej chwili masz prawo cofnąć udzieloną nam zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w zakresie w jakim Twoja zgoda była wymagana. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem, 
 6. wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego – możesz, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, o którym wyżej mowa, Administrator nie będzie mógł przetwarzać Twoich danych do realizacji ww. celu.
 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, jeśli przetwarzamy je w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes. Po złożeniu sprzeciwu nie będziemy mogli przetwarzać danych osobowych opierając się na wyżej wymienionych podstawach przetwarzania, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, 
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego– jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego, którym jest obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

W przypadku skorzystania ze wskazanych powyżej praw, prosimy o skierowanie wniosku na adres e-mail: [email protected]  lub listownie na adres Administratora. 

Jednocześnie informujemy, że wskazane powyżej prawa nie są bezwzględne i nie znajdą zastosowania w każdym przypadku przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. 

Informujemy ponadto, że przed realizacją ww. praw mamy obowiązek zweryfikować osobę występującą z żądaniem, jako podmiot, którego dotyczą dane osobowe objęte wnioskiem.

 

 • Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

W celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług Administrator może przekazywać dane osobowe swoim partnerom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w celu prowadzenia działań analitycznych. W przypadku zmian w tym zakresie Administrator powiadomi użytkowników o tym fakcie poprzez wprowadzenie zmian w Regulaminie. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy odbywa się w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zgodnie ze standardami wymaganymi przez RODO.

Administrator zapewnił odpowiednie zabezpieczenia za pomocą standardowych klauzul ochrony danych osobowych przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych dostosowanych do wymogów RODO.

W przypadku przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych, niektóre tamtejsze podmioty mogą dodatkowo zapewnić właściwy stopień ochrony danych w ramach programu „Privacy Shield” (www.privacyshield.gov).

 

 • Jak dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych?

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by Twoje dane osobowe były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych wdrożone zostały odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.  

 

 • Technologie śledzące

Informujemy, że w ramach Serwisu stosujemy następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika:

 1. kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Serwisu; jeżeli nie chcą Państwo, abyśmy rejestrowali Państwa ruch i zachowanie na naszej stronie internetowej, prosimy o kliknięcie w niniejszy link i podążanie zgodnie ze wskazówkami: https://chrome.google.com/webstore/detail/google-analytics-opt-out/fllaojicojecljbmefodhfapmkghcbnh?hl=en 

 

 • Pliki cookies 

Polityka cookies i dane eksploatacyjne

 1. Administrator zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki cookies to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki Użytkownika i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu.
 2. Administrator wykorzystuje pliki cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika i Użytkownika niezarejestrowanego do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika, w tym Użytkownika niezarejestrowanego.
 3. Administrator stosuje następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej,
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa,
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Użytkowników,
  4.  „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień;
 4. Administrator usługi wykorzystuje cookies zewnętrzne w następujących celach:
  1. Google Analytics (administratorem cookies jest Google Inc z siedzibą w Stanach Zjednoczonych).
  1. zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: 
 5. Google LLC jest podmiotem z państwa trzeciego - Stanów Zjednoczonych oraz przystąpił do Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez RODO. Komisja Europejska potwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw, które przystąpiły do Privacy Shield.
 6. Użytkownik w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w tym może zablokować możliwość gromadzenia plików cookies.
 7. Użytkownik, który nie chce wykorzystywania plików cookies w opisanych powyżej celach w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta Użytkownik. Więcej informacji na temat cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki cookies to Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera.

 

 • Zmiana treści Polityki prywatności 

 

Jesteśmy uprawnieni do zmiany niniejszej Polityki prywatności. Zmiana Polityki prywatności zostanie podana do Twojej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronach Serwisu. 
Wyszukiwarka