• +48 502 21 31 22

Nie trzeba składać co roku oświadczeń podatkowych w ZUS-ie

Nowe oświadczenie emeryci powinni złożyć w sytuacji zmiany lub odwołania dotychczasowego.

Nie trzeba składać co roku oświadczeń podatkowych w ZUS-ie

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki na podatek złożone na 2023 r. obowiązują również w 2024 r. i w latach następnych. Dlatego nie ma potrzeby składania co roku nowych oświadczeń, jeśli nic się nie zmieniło. Te poprzednio złożone oświadczenia obowiązują w następnych latach podatkowych do czasu ich odwołania lub zmiany.

– Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpływają oświadczenia podatkowe od świadczeniobiorców. Wiele z tych dokumentów jest niepotrzebnie złożona, gdyż potwierdzają one tę samą sytuację, która została przez nich wskazana w poprzednim roku. Dlatego przypominamy, że jeśli nic się u naszego świadczeniobiorcy nie zmieniło, czyli np. nadal chce by rozliczać go wspólnie ze współmałżonkiem, taki sam wybór jak w roku poprzednim – to nie ma potrzeby składania nowego oświadczenia, ubiegłoroczne nadal obowiązuje. Nowe oświadczenie składamy tylko, gdy chcemy odwołać poprzednie lub dokonać zmiany – przypomina Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Zasady ogólne dotyczące wniosków i oświadczeń podatnika:
- podatnik jest obowiązany wycofać lub zmienić złożone uprzednio oświadczenie lub wniosek, jeżeli uległy zmianie okoliczności mające wpływ na obliczenie zaliczki,
- jeżeli podatnik zmieni uprzednio złożone oświadczenie lub wniosek, to nie będzie zobowiązany do wycofania poprzednio złożonych wniosków lub oświadczeń,
- wniosek lub oświadczenie późniejsze uchyla wniosek lub oświadczenie wcześniejsze.

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka