• +48 502 21 31 22

Dodatkowy obowiązek dla przedsiębiorców. Zmiany w ZUS od 16 maja

Projekt: Prawo i podatki

Od 16 maja wchodzą zmiany w formularzach ZUS ZUA i ZUS ZZA. Stare druki, które przestaną obowiązywać, zostaną zastąpione przez nowe, uaktualnione formularze.

Jak przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 16 maja przestaną obowiązywać stare formularze ZUS ZUA i ZUS ZZA. Pojawienie się nowych, uaktualnionych druków wiąże się dla przedsiębiorców z nowymi obowiązkami.

Przy zgłaszaniu osoby do ubezpieczeń społecznych lub zmianie danych ubezpieczonego w formularzu przedsiębiorcy będą musieli zawrzeć informacje o wykonywanym zawodzie ubezpieczonego poprzez podanie sześciocyfrowego kodu. Żeby to zrobić konieczne jest przejrzenie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

Jest to niestety dodatkowy obowiązek, nie chodzi bowiem tylko o wyszukanie odpowiedniego kodu, ale również o pewne wątpliwości interpretacyjne. W klasyfikacji zawartej w rozporządzeniu znajduje się wiele kodów odpowiadających nowym zawodom. Jednak nierzadko osoba zatrudniona musi łączyć umiejętności kilku zawodów, a nazwa stanowiska nie odpowiada żadnemu kodowi z rozporządzenia. Rozsądnym w takiej sytuacji jest wybranie kodu najbardziej zbliżonego do obowiązków osoby zgłoszonej do ubezpieczenia.

Nowe dane nowe obowiązki

Uzasadnienie przyjętych przez ZUS zmian wydaje się być logiczne. Dzięki nowym formularzom, będzie możliwe pozyskanie danych, które będą mogły zostać wykorzystane do celów statystycznych.

Wprowadzenie kodów zawodów do formularzy ZUS ZUA i ZUS ZZA pozwoli na weryfikacje które grupy zawodowe najczęściej przebywają na zwolnieniu lekarskim. Możliwe, że w związku z tym podejmie wobec niektórych zawodów dodatkowe kontrole.

Interesujący jest fakt, iż zmiany tej dokonano za pomocą jednej z tarcz antykryzysowych. W ustawie z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 dodano przepis, który zmienia art. 36 ust. 10 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

fot. freepik.com

/oprac. d, źródło: bezprawnik.pl/ 

Podobe artykuły

Wyszukiwarka