• +48 502 21 31 22

Czynny żal możliwy do złożenia elektronicznie

Projekt: Finanse Prawo i podatki

MF informuje że czynny żal można złożyć przy pomocy ePUAP.

Resort finansów wskazuje, iż podatnik który chciałby złożyć czynny żal może to zrobić w formie elektronicznej przy pomocy platformy e-Urząd Skarbowy. Okazanie skruchy jest sposobem na uniknięcie kary z urzędu skarbowego. Do tej pory czynny żal można było złożyć tylko w formie papierowej.

Obecnie można go przesłać bez konieczności odwiedzania urzędu skarbowego.

Dla kogo czynny żal? 

Zgodnie z art. 16 Kodeksu karnego skarbowego „nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu”.

Wobec tego czynny żal mogą złożyć wszystkie osoby fizyczne, które popełniły wykroczenie lub przestępstwo skarbowe. 

Co powinien zawierać? 

Przepisy nie zawierają dokładnie tego co powinien zawierać czynny żal. Z dobrych praktyk wynika, że w czynnym żalu najlepiej zawrzeć takie informacje jak: adresat- naczelnik właściwego urzędu skarbowego, charakter popełnionego czynu, istotne okoliczności, osoby współpracujące mające związek z popełnionym czynem. 

Najważniejsza informację, którą trzeba zawrzeć jest informacja na temat tego, czy popełniony czyn został naprawiony, a jeżeli nie to w jaki sposób i kiedy podatnik zobowiązuje się do uiszczenia zaległości wraz z odsetkami. Warto również zaznaczyć czy w związku z danym czynem, miało miejsce dokonanie obowiązków (np. złożenie deklaracji podatkowych).

Jeśli zdarzenie miało charakter incydentalny, to podatnik powinien przypomnieć o tym organowi skarbowemu. 

Nieskuteczność czynnego żalu 

Zawiadomienie jest nieskuteczne, jeżeli zostało złożone gdy organ ścigania miał już udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, a także gdy urząd skarbowy wie o popełnionym przestępstwie lub wykroczeniu.

W praktyce jednak mimo to, lepiej nadal złożyć czynny żal, gdyż urzędy skarbowe mimo wiedzy o popełnionym wykroczeniu lub przestępstwie przychylają się do niego. 

Jak wskazuje resort finansów, najprościej z instytucji czynnego żalu można skorzystać składając go na skrzynkę ePUAP właściwego urzędu skarbowego, poprzez wzór pisma ogólnego. 

Pismo podpisuje się za pomocą profilu zaufanego lub za pomocą podpisu kwalifikowanego.

/źródło: poradnikprzedsiebiorcy.pl/

fot. freepik.com

Podobe artykuły

Wyszukiwarka