• +48 502 21 31 22

Nowa umowa a świadectwo pracy za poprzedni okres zatrudnienia

Projekt: Prawo i podatki Praca Rynek pracy, depopulacja, edukacja

Na wniosek pracownika należy wydać świadectwo pracy

Wydanie pracownikowi świadectwa pracy za zakończony okres zatrudnienia zostało uregulowane w art. 97 kodeksu pracy. Z przepisu tego wynika, iż w związku z rozwiązaniem bądź wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca zobowiązany jest wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy, jeżeli w ciągu 7 dni nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy.

W przypadku, kiedy z obiektywnych przyczyn, wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w tym terminie jest niemożliwe, to w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu pracodawca przesyła świadectwo pracy pracownikowi za pomocą poczty albo doręcza je w inny sposób.

Świadectwo pracy odnosi się do okresu lub okresów zatrudnienia w których do tej pory nie zostało ono wydane.

W sytuacji kiedy z tym samym pracownikiem w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy zostanie nawiązany kolejny stosunek pracy, to pracodawca wydaje świadectwo pracy tylko na wniosek pracownika. Może on zostać złożony w formie papierowej lub elektronicznej.

Warto wspomnieć, że taki wniosek może być złożony przez pracownika w każdym czasie, również w trakcie kolejnej umowy o pracę. Może on dotyczyć wydania świadectwa pracy dotyczącego poprzedniego okresu zatrudnienia albo wszystkich okresów za które do tej pory świadectwo nie zostało wydane. Pracodawca po wniosku pracownika ma 7 dni na wydanie świadectwa pracy.

/źródło: Gazeta Podatkowa, oprac. d/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka