• +48 502 21 31 22

Szczepienie przeciwko Covid-19. Urlop czy dzień wolny?

Szczepienia przeciwko SARS-COV-2 stają się coraz powszechniejsze. Pracownicy mają wątpliwości czy pracodawca musi udzielić dnia wolnego na szczepienie.

Szczepienie przeciwko Covid-19. Urlop czy dzień wolny?

Przepisy regulujące kwestię szczepień przeciwko koronawirusowi oraz przepisy dotyczące rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych nie przewidują dnia wolnego od pracy w związku ze szczepieniem.

Decyzja pracodawcy

Pracodawca nie ma więc obowiązku udzielenia pracownikowi zwolnienia od pracy w celu zaszczepienia się. Jednakże nadal pracodawcy mogą w swoich zakładach pracy ustanowić regulacje wewnątrzzakładowe, które przewidują udzielenie pracownikowi usprawiedliwionej nieobecności na czas szczepienie lub nawet całego dnia wolnego w dniu podania szczepionki.

Jest również możliwość udzielenia dwóch dni wolnych, jednego na szczepienie, drugiego zaś na dzień po. Wprowadzenie odpowiednich regulacji zależy jednak od decyzji pracodawcy.

Dwa dni wolne

Coraz więcej zakładów pracy rozważa wprowadzenie takich regulacji. Dzięki nim pracownik może spokojnie dojść do siebie po szczepieniu, bez konieczności korzystania ze zwolnienia lekarskiego.

Urlop na szczepienie

Jeżeli pracodawca jednak nie przewiduje zwolnienia na czas szczepienia, to pracownik może w celu zaszczepienia się skorzystać z urlopu wypoczynkowego. Pracownik jednak nie może udać się na urlop wypoczynkowy bez zgody pracodawcy, dotyczy to również urlopu na żądanie. Jeżeli pracownik nie uzyska takiej zgody, to jego nieobecność może zostać potraktowana jako nieusprawiedliwiona. Konsekwencją może być odpowiedzialność porządkowa pracownika lub rozwiązanie umowy o pracę.

Sprawa osobista

Pracownik może również skorzystać ze zwolnienia od pracy na załatwienie spraw osobistych. W tym celu składa do pracodawcy pisemny wniosek, nie musi on jednak uzasadniać swojej potrzeby. Od decyzji pracodawcy zależy czy udzieli pracownikowi zwolnienia.

Zwolnienie na załatwienie spraw osobistych najczęściej jest odpracowywane przez pracowników. Czas zwolnienia nie jest wliczany do czasu pracy i nie przysługuje za niego wynagrodzenie. Odpracowanie takiego zwolnienia powinno nastąpić do zakończenia okresu rozliczeniowego pracownika, nie może jednak naruszać odpoczynków pracowniczych.

/źródło: legalis.pl, oprac. d/

Fot.freepik.com

 

Podobe artykuły

Wyszukiwarka