• +48 502 21 31 22

Trudna do przewidzenia przyszłość rynku pracy. Możliwa stabilizacja

Projekt: Rynek pracy, depopulacja, edukacja

Ciężka do przewidzenia na ten moment jest przyszłość rynku pracy, kiedy nieznana jest dynamika rozwoju pandemii. Jeżeli nie zostaną wprowadzone ograniczenia w prowadzeniu działalności, można przewidywać jego ustabilizowanie.

Artykuł opracowany przez:

PLUSY dla BIZNESU

Platforma Gospodarcza PLUSYdlaBIZNESU - serwis dedykowany dla przedsię...

Firma działa w branżach:
Redakcje, wydawcy, gazety, media
Stowarzyszenia, kluby i związki

Jeżeli nie dojdzie do wprowadzenia obostrzeń dotyczących prowadzenia firm pracodawcy nie będą zarówno zwalniać, jak i zwiększać stanu zatrudnienia. Wg danych GUS w II kwartale bieżącego roku utworzono ledwie 81,9 tys. miejsc pracy. W porównaniu do ubiegłego roku jest to o 64,9 tys. mniej. Zlikwidowano 93,6 tys. miejsc pracy, co stanowi spadek o prawie 22 proc. w porównaniu do I kwartału 2020 roku.

Wzrost wolnych miejsc pracy w porównaniu do I kwartału tego roku wynosił 6,4 proc. Na koniec II kwartału 2020 roku liczba wolnych miejsc pracy wynosiła 81,4 tys. Warto podkreślić że w analogicznym okresie w poprzednim roku wynosiła ona 151,8 tys.

Po raz pierwszy od 2012 roku liczba zlikwidowanych miejsc pracy była większa niż liczba miejsc utworzonych. Zdecydowana większość, bo aż 85 proc., wolnych miejsc pracy pochodziła z sektora prywatnego. Znajdowały się one zwłaszcza w takich branżach jak: przetwórstwo przemysłowe, handel i naprawa samochodów, budownictwo oraz transport.

Również znacząco wzrósł popyt na usługi opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, co bez wątpienia wiąże się z pandemią. Nie tylko jest zapotrzebowanie na zawody związane z tym sektorem, ale także chętnych do podjęcia zatrudnienia ze względu na ryzyko jest niewielu.

Wśród najchętniej poszukiwanych zawodów byli robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, specjaliści i operatorzy oraz monterzy maszyn i urządzeń

Jak twierdzi Monika Fedorczuk, ekspertka Konfederacji Lewiatan osoby poszukujące i chcące zmienić pracę ze względu na pandemie będą miały mniejsze wymagania. Nastąpił wzrost niepewności o swoją przyszłość zawodową i możliwość zatrudnienia, tym samym pracodawcy w łatwiejszy sposób mogą zyskiwać pracowników na wolne wakaty. Dodatkowo również osoby, które świadczyły pracę w ramach umowy B2B chętniej będą podejmować się pracy na etacie, co także wpłynie na ilość potencjalnych pracowników.

Jeżeli nie dojdzie do wprowadzenia istotnych ograniczeń w prowadzeniu działalności w związku z dalszym rozwojem pandemii, można spodziewać się że rynek pracy się ustabilizuje. Pracodawcy nie będą być może szukać nowych pracowników, ale nie będą też dokonywać zwolnień.
Można się jednak spodziewać że nadal będą poszukiwani pracownicy o określonych umiejętnościach i kwalifikacjach.

Fot. freepik.com

/źródło: pulsHR, oprac. d/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka