• +48 502 21 31 22

Wyższe limity dorabiania do emerytury i renty

By otrzymywać rentę lub emeryturę w pełnej wysokości, emeryt nie może zarobić więcej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Wyższe limity dorabiania do emerytury i renty

1 czerwca zmianie ulegną limity dorabiania dla emerytów i rencistów. Jeśli dorabiający je przekroczą, będą musieli liczyć się z pomniejszeniem, a nawet utratą świadczenia.

Limity dorabiania dla emerytów i rencistów zmieniają się co trzy miesiące. Ustala się je na podstawie publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny informacji o średnim wynagrodzeniu w gospodarce. Zmiana kwot jest ważna dla czynnych zawodowo rencistów oraz wcześniejszych emerytów. Jeśli ich zarobki będą wyższe niż progi ogłoszonych nowych przychodów, ZUS może zmniejszyć lub zawiesić już przyznane świadczenie.

By otrzymywać rentę lub emeryturę w pełnej wysokości, emeryt nie może zarobić więcej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. W pierwszym kwartale tego roku wyniosło ono 8147,38 zł. Kwota dorabiania, która nie spowoduje zmniejszenia ani zawieszenia świadczenia, będzie wynosiła więc 5703,20 zł zł brutto. Poprzednia kwota wynosiła 5278,30 zł.

Wyższe zarobki będą skutkowały zmniejszeniem świadczenia, a po przekroczeniu kwoty 10 591,60 zł brutto ZUS zawiesi wypłatę świadczenia. W sytuacji, gdy dorabiający emeryt lub rencista będzie miał dochód pomiędzy 5703,20 zł a 10591,60 zł, to jego świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia obowiązującego limitu.

Limity w dorabianiu nie dotyczą emerytów, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat u mężczyzn. Ich zarobki nie podlegają weryfikacji przez ZUS, a przyznane im świadczenia nie podlegają zmniejszaniu i zawieszaniu. Ograniczenia nie dotyczą również niektórych rencistów – chodzi o osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową oraz osoby pobierające renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń.

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka