• +48 502 21 31 22

Cztery zgony podczas wykonywania pracy zdalnej

Na pięć osób poszkodowanych cztery poniosły śmierć, a jedna była ciężko ranna.

Cztery zgony podczas wykonywania pracy zdalnej

Liczba wypadków przy pracy w 2023 r. zgłoszonych do Państwowej Inspekcji Pracy i zbadanych przez nią wyniosła 1625. 1815 osób było poszkodowanych, z czego 540 pracowników miało ciężkie obrażenia ciała, a 175 poniosło śmierć. Wypadki przy pracy przydarzały się również pracownikom wykonującym swoje obowiązki w trybie zdalnym. Na pięć osób poszkodowanych cztery poniosły śmierć, a jedna była ciężko ranna.

Spośród ubiegłorocznych wypadków podczas home office cztery zostały zgłoszone przez pracodawców, a jeden przez poszkodowanego. Nie były badane przez inspektorów pracy Państwowej Inspekcji Pracy. Główny Inspektorat Pracy nie podaje na razie informacji dotyczących okoliczności.

W 2022 r. do PIP zgłoszono cztery wypadki przy pracy zdalnej, w których poszkodowane były cztery osoby. Wszystkie poniosły śmierć. Nosiły one charakter nagłych przypadków medycznych, w tym zasłabnięć i niewydolności krążeniowo-oddechowej. – Organy Państwowej Inspekcji Pracy nie podjęły czynności kontrolno-nadzorczych związanych z badaniem okoliczności i przyczyn wypadku z uwagi na ich charakter. Do wszystkich zgłoszonych wypadków doszło w mieszkaniach prywatnych, do których dostęp inspektorów pracy jest w zasadzie niemożliwy – napisał GIP w sprawozdaniu za 2022 r.

Inspekcja zebrała natomiast informacje dotyczące postępowań powypadkowych prowadzonych przez zespoły powołane przez pracodawców w 2022 r. – Odnośnie wyszczególnionych zdarzeń wiadomo, że jedno z nich zostało uznane za wypadek przy pracy. Powodem nieuznania pozostałych trzech zdarzeń za wypadki przy pracy był brak przyczyny zewnętrznej zdarzenia – osoby zmarły w wyniku jednostek chorobowych niemających związku z pracą przez nich wykonywaną – jako jednego z elementów definicji wypadku przy pracy – stwierdził GIP.

Czytaj także: Najwięcej pracowników zginęło w budownictwie

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka