• +48 502 21 31 22

Państwowa Inspekcja Pracy planuje przeprowadzić 60 tys. kontroli

Wśród nowych wyzwań PIP znajduje się m.in. przestrzeganie przepisów prawa pracy z zakresu czasu pracy i urlopów wypoczynkowych w jednostkach samorządu terytorialnego.

Państwowa Inspekcja Pracy planuje przeprowadzić 60 tys. kontroli

W przyszłym roku Państwowa Inspekcja Pracy planuje przeprowadzić 60 tys. kontroli. Priorytetem pozostanie rozpatrywanie skarg pracowników, zwłaszcza tych dotyczących opóźnień i zaniżania wypłat. Jednym z najważniejszych zadań będzie też badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

„Program działania PIP na rok 2024” powstał po analizie aktualnych problemów z obszaru ochrony pracy w kontekście dotychczasowej działalności. Uwzględnia też najnowsze zmiany przepisów, a przede wszystkim propozycje zgłoszone przez partnerów społecznych i instytucjonalnych. – W 2024 r. planujemy przeprowadzić ogółem 60 tys. kontroli. W ramach zadań koordynowanych centralnie różnymi formami działań prewencyjno-promocyjnych zamierzamy objąć przynajmniej 35 tys. podmiotów: pracodawców i przedsiębiorców, pracowników, rolników indywidualnych, uczniów, studentów i innych odbiorców działań – zapowiedział Jarosław Leśniewski, zastępca Głównego Inspektora Pracy.

Wśród nowych wyzwań stających przed PIP w zakresie prawnej ochrony pracy znajduje się przestrzeganie przepisów prawa pracy z zakresu czasu pracy i urlopów wypoczynkowych w jednostkach samorządu terytorialnego, a także przestrzeganie przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Natomiast nowe działania kontrolne związane z technicznym bezpieczeństwem pracy są planowane w następujących branżach: odnawialne źródła energii, ciepłownie i elektrociepłownie zasilane paliwami stałymi oraz magazynowanie, sprzedaż i przetwórstwo złomu metali. W związku z nowelizacją ustawy o emeryturach pomostowych PIP będzie kontynuować kontrole wykazu stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz kontrole ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Do zadań PIP należy również weryfikowanie przestrzegania nowych rozwiązań prawnych wprowadzonych do Kodeksu pracy, w tym w szczególności dotyczących nowych uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, stosunku pracy i pracy zdalnej, które znacząco odbiegają od dotychczasowych uregulowań.

Nadal jednym z najważniejszych zadań PIP będzie badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy – śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych. Natomiast priorytetem pozostanie rozpatrywanie skarg pracowników, zwłaszcza wszelkich sygnałów dotyczących opóźnień i zaniżania wypłat pracowniczych. – Płaca adekwatna do wykonanej pracy to podstawowe prawo każdego pracownika – podkreśla Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko. Uzupełnieniem działań kontrolno-nadzorczych będą zadania o charakterze doradczo-prewencyjnym.

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka