• +48 502 21 31 22

Kobiety w Polsce zarabiają mniej niż mężczyźni

W większości państw UE dysproporcja jest większa niż w Polsce, dla której skorygowana luka płacowa oszacowana została na 10,4%.

Kobiety w Polsce zarabiają mniej niż mężczyźni

Wysoki poziom wykształcenia kobiet w Polsce wciąż nie przekłada się równomiernie na wielkość ich wynagrodzeń w stosunku do mężczyzn. ˜– Zauważalne jest, że kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni, a powodów tzw. luki płacowej, czyli różnicy między średnim poziomem wynagrodzenia kobiet i mężczyzn, jest wiele – twierdzi Sebastian Sajnóg z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Płace istotnie różnicuje wykonywany zawód, poziom wykształcenia czy doświadczanie. – Dlatego również często stosowaną miarą jest skorygowana luka płacowa, w której porównuje się wynagrodzenia kobiet i mężczyzn wykonujących podobną pracę – zauważa ekspert.

Przedstawiciel PIE przytacza analizy Komisji Europejskiej, z których wynika, że skorygowana luka płacowa w państwach UE wynosi 11,1%. Wynik oznacza, że o tyle mniej przeciętnie zarabia kobieta niż mężczyzna na tym samym stanowisku. Sebastian Sajnóg zwraca też uwagę na wyraźny podział na państwa Europy Wschodniej oraz Zachodniej. – W większości państw UE dysproporcja ta jest większa niż w Polsce, dla której skorygowana luka płacowa oszacowana została na 10,4% – podkreśla. Największa jest w Estonii (18%), Czechach (17,4%) i na Litwie (16,6%). Natomiast najmniejsza w Belgii (7,1%), Danii (6,9%) i w Niemczech (5,7%).

Jak podkreśla ekspert, luka oszacowana w przypadku Polski jest wyższa niż "ogólne porównanie średnich poziomów wynagrodzeń kobiet i mężczyzn, czyli nieskorygowana luka płacowa, będąca na poziomie 7,9%". – Wysoki poziom wykształcenia kobiet w Polsce nie przekłada się równomiernie na wysokość ich wynagrodzeń w stosunku do mężczyzn. Jest to jedna z przyczyn, dla których odstajemy na tle zachodniej Europy – wskazuje. Jego zdaniem Polki, pomimo że często są lepiej wykształcone, w tym na tle kobiet z innych państw, wcale nie zarabiają więcej. – W państwach Europy zachodniej bardziej powszechny jest również model pracy w niepełnym wymiarze godzinowym, ten zmniejsza dysproporcję w stawkach godzinowych – dodaje.

Sebastian Sajnóg podkreśla, że nierównomierne wynagradzanie kobiet i mężczyzn niewynikające z merytorycznych przesłanek wciąż występuje, również w Polsce. – Analizy wskazują, że w ostatnich latach luka płacowa w Polsce jednak spada. Przykładowo OECD szacuje, że między 2018 a 2021 r. zmniejszyła się ona z 11,5% do 8,7% – podsumowuje.

Czytaj także: Macierzyństwo trwale zmniejsza aktywność zawodową kobiet

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka