• +48 502 21 31 22

Coraz więcej pracowników cierpi na wypalenie zawodowe

W ciągu ostatniego roku objawy wypalenia zawodowego zauważyło u siebie 2/3 pracowników.

Coraz więcej pracowników cierpi na wypalenie zawodowe

Polscy pracownicy plasują się w europejskiej czołówce pod względem liczby przepracowanych w ciągu roku godzin. Więcej czasu w pracy spędzają tylko Maltańczycy, Grecy, Rumuni i Chorwaci. W ubiegłym roku pracownik z Polski spędził w pracy średnio 1830 godzin. W porównaniu z obywatelami Niemiec i Wielkiej Brytanii to więcej odpowiednio o 481 i 333 godziny.

Eksperci coraz częściej apelują o zachowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. Unia Europejska w grudniu 2016 r. zaproponowała dyrektywę o równowadze między życiem prywatnym a zawodowym nazywaną "work-life balance". Przepisy przyjęto w 2019 r., a kraje członkowskie zobowiązano do implementacji prawa. Nowe unijne regulacje mają m.in. wydłużyć urlopy rodzicielskie, uregulować zasady pracy zdalnej, a także zwiększą możliwości wyrównywania szans pomiędzy kobietami a mężczyznami na rynku pracy. W Polsce dyrektywa wciąż czeka na przyjęcie.

Jak wynika z badania Nationale-Nederlanden, na gorsze samopoczucie narzeka coraz więcej pracowników. 75% Polaków odczuwa wzrost stresu w życiu codziennym, a 74% pogorszenie zdrowia psychicznego. Firma podkreśla, że dobrostan psychiczny wpływa na efektywność życia zawodowego i bezpośrednio przekłada się na wymierne korzyści dla całej organizacji. Skutkami złego stanu zdrowia psychicznego może być m.in. utrata wydajności, a w szczególnych przypadkach nawet wypalenie zawodowe, które objawia się poczuciem chronicznego zmęczenia, przepracowania i niezadowolenia z pracy. Obecnie ponad połowa pracowników we wszystkich analizowanych branżach uważa swój sektor za narażony na to zjawisko. Syndrom wypalenia zawodowego rozwija się przez dłuższy czas i może trwać miesiące, a nawet lata.

Wyniki badań pokazują, że aż dwie trzecie pracowników zauważyło u siebie w ciągu ostatniego roku objawy tej przypadłości. Najczęściej było to zmęczenie pracą i brak przyjemności z wykonywanych obowiązków. W tej grupie 43% uważa, że do takiego stanu rzeczy przyczyniła się pandemia koronawirusa.

Jak pracodawcy mogą dbać o dobrostan psychiczny osób zatrudnionych? Według prawie 60% ankietowanych czynnikiem, który w znacznej mierze wpływa na ich dobre samopoczucie, jest jasny system awansów i wynagrodzeń. Dla 46% badanych istotne jest to dofinansowanie do wyjazdów urlopowych, zajęć kulturalnych czy sportowych. Podobna grupa za ważny benefit uważa ubezpieczenie grupowe, które może zapewnić im świadczenia pieniężne, a 1/3 wskazuje na szkolenia lub zajęcia odstresowujące. Z badania wynika jednak, że 63% Polaków nie czuje, aby kadra zarządzająca podejmowała jakiekolwiek. działania wspierające zdrowie psychiczne.

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka