• +48 502 21 31 22

Subregionalne Centrum Zielonej Energii powstanie w Rybniku

Jedną z najistotniejszych instalacji w ramach planowanej inwestycji będzie ta do termicznego przekształcania odpadów, która w sposób ekologiczny i bezpieczny dla środowiska zagospodaruje odpady, co w efekcie zapewni produkcję ciepła, energii elektrycznej i wodoru.

Subregionalne Centrum Zielonej Energii powstanie w Rybniku

W Rybniku trwają intensywne prace analityczne związane z planami powstania tutaj nowoczesnego centrum gospodarowania odpadami. Chodzi o tzw. Centrum Zielonej Energii, czyli gospodarkę odpadami w obiegu zamkniętym, pozyskiwanie z odpadów ciepła, energii elektrycznej i wodoru w sposób realizujący cele osiągania poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia oraz zabezpieczający potrzeby energetyczne miasta i jego mieszkańców. Docelowo Centrum Zielonej Energii będzie działać w formie spółki kapitałowej. W marcu tego roku miasto podpisało list intencyjny z przedstawicielami ZE PAK, której głównym akcjonariuszem i przewodniczącym rady nadzorczej jest Zygmunt Solorz. Planowana inwestycja w tzw. zieloną energię jest wstępnie szacowana na pół miliarda złotych.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w kwartale między ulicami: Tkoczów, Świerklańską a Drogą Regionalną, a w jego ramach funkcjonować będzie kilka instalacji: do termicznego przekształcania odpadów, mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, odpadów biodegradowalnych (kompostownia, bioreaktory), odpadów wielogabarytowych, odpadów budowalnych, odpadów selektywnie zbieranych (sortownia) i ekodomki (czyli mini PSZOKi zlokalizowane przy budynkach wielorodzinnych zastępujące wiaty śmietnikowe) oraz składowisko odpadów.

Prezydent Rybnika powołał zespół zadaniowy do spraw utworzenia centrum. Przewodniczy mu Wojciech Muś, prezes Hossa Sp. z o.o., a w skład zespołu wchodzą przedstawiciele kilku merytorycznych wydziałów urzędu miasta. Do najważniejszych zadań zespołu należy m.in. koordynacja prac zadania związanego z utworzeniem CZE oraz opracowanie zasad współpracy z podmiotami zewnętrznymi, w tym z samorządami Subregionu Zachodniego.

Jedną z najistotniejszych instalacji w ramach planowanej inwestycji będzie instalacja do termicznego przekształcania odpadów, która w sposób ekologiczny i bezpieczny dla środowiska zagospodaruje odpady, co w efekcie zapewni produkcję ciepła, energii elektrycznej i wodoru. W Polsce wytwarzanych jest rocznie ok. 4,5 mln ton odpadów wysokokalorycznych, których nie można składować i powinno się je spalić. Choć w naszym kraju funkcjonuje dziewięć spalarni, a budują się cztery kolejne, to powinno powstać jeszcze ok. 15 nowych. Rybnik wytwarza rocznie ok. 60 tys. ton odpadów, a Subregion Zachodni ponad 270 tys. ton na rok.

Zrealizowanie tej inwestycji przyniesie korzyści dla mieszkańców zarówno Rybnika, jak i całego Subregionu. Poziom recyklingu odpadów będzie dostosowany do obowiązujących przepisów, ustabilizowane będą też ceny za zagospodarowanie odpadów dla mieszkańców. Zaletą jest również wytwarzanie z odpadów energii elektrycznej i ciepła na potrzeby własnych instalacji i dla mieszkańców oraz do produkcji wodoru, który stanowi napęd dla autobusów.

W lutym 2022 r. została podjęta uchwała Rady Miasta Rybnika o objęciu filarem ochronnym terenu, gdzie planowane jest powstanie CZE. Prowadzone są również rozmowy z firmami, które wykonają instalacje do termicznego przekształcania odpadów stanowiące w przyszłości integralną część struktury zagospodarowania odpadów. Na chwilę obecną Miasto Rybnik ustaliło wstępny harmonogram prac, na który składają się: IV kwartał 2022 r. – ogłoszenie o przetargu na sprzedaż/dzierżawę nieruchomości pod ITPO oraz I kwartał 2023 r. – utworzenie spółki kapitałowej Centrum Zielonej Energii Subregionu Zachodniego

fot. M. Koczy/UM Rybnik
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka