• +48 502 21 31 22

Rząd będzie zachęcał emerytów do pracy

Kamień milowy nr 68 KPO zakłada, że rząd powinien prowadzić działania na rzecz podniesienia efektywnego wieku emerytalnego.

Rząd będzie zachęcał emerytów do pracy

Aktywny zawodowo jest około co dziesiąty emeryt w Polsce. Takich osób jest coraz więcej, Na początku 2021 r. liczba pracujących kobiet powyżej 60. roku życia i mężczyzn mających więcej niż 65 lat wynosiła 687 tys. W drugim kwartale wzrosła do 721 tys., żeby w trzecim kwartale minionego roku osiągnąć wartość 754 tys.

To jednak nadal za mało. Aktywizację może wymusić Krajowy Plan Odbudowy, a dokładnie kamień milowy nr 68. Zakłada on, że rząd powinien prowadzić działania na rzecz „podniesienia efektywnego wieku emerytalnego”.

– Podniesienie efektywności wieku emerytalnego rozumiemy jako zachętę dla osób starszych do dłuższej aktywności zawodowej. Nie chcemy wyznaczać granicy, chcemy dać pole do podejmowania decyzji o pozostaniu na rynku pracy mimo uzyskania prawa do świadczeń. Chcemy, by takie osoby chciały być aktywne zawodowo mimo przejścia na emeryturę - tłumaczy Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej.

W jaki sposób rząd chce to osiągnąć? – Z jednej strony mamy kwestie związane z emeryturami, czyli np. możliwość ponownego przeliczenia świadczenia. Z drugiej kwestie związane z systemem podatkowym, jak np. wprowadzony PIT-0 - wyjaśnia.

Problemy pojawiają się jednak w momencie rekrutacji. Polski Instytut Ekonomiczny w 2021 r. przeprowadził pierwsze w Polsce eksperymentalne badanie dotyczące zjawiska ageizmu na rynku pracy. Potwierdziło ono obecność dyskryminacji ze względu na wiek kandydata do pracy. Wyniki eksperymentu pokazały, że w procesach rekrutacyjnych młodsi kandydaci częściej otrzymywali zaproszenie do kolejnych etapów naboru do pracy niezależnie od płci, miejsca poszukiwania pracy czy doświadczenia zawodowego. W zdecydowanie trudniejszej sytuacji są starsze kandydatki. Odsetek pozytywnych odpowiedzi, które otrzymała 52-letnia kobieta poszukująca pracy niewymagającej doświadczenia, wynosił zaledwie 7,56% i był to najniższy wynik w badaniu eksperymentalnym.

– Już w tej chwili mamy pewne ulgi dla pracodawców zachęcające do zatrudniania osób starszych. Myślę jednak, że wymusi to na nich sytuacja na rynku pracy. Mamy bardzo niskie bezrobocie, w niektórych branżach brakuje rąk do pracy – podkreśla Stanisław Szwed.

fot. pexels.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka