• +48 502 21 31 22

Technik realizacji nagrań - 352123

Branża audiowizualna AUD Miejsca pracy: studio nagrań w radiu lub telewizji

Technik realizacji nagrań - 352123

Branża audiowizualna

AUD

 

 

Technik realizacji nagrań - 352123 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK): CZWARTY

 

Kwalifikacje

 

AUD.08. Montaż dźwięku AUD.09. Realizacja nagrań dźwiękowych

Kształcenie w zawodzie technik realizacji nagrań odbywa się:

• w pięcioletnim technikum;

• w dwuletniej szkole policealnej;

• na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

 

Główne zadania i czynności zawodowe

 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik realizacji nagrań powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji AUD.08. Montaż dźwięku:

a) wykonywania montażu materiału dźwiękowego,

b) przetwarzania i archiwizacji materiału dźwiękowego;

2) w zakresie kwalifikacji AUD.09. Realizacja nagrań dźwiękowych:

a) rejestrowania materiału dźwiękowego,

b) wykonywania postprodukcji materiału dźwiękowego,

c) wykorzystania systemu MIDI.

 

Predyspozycje do wykonywania zawodu

 

• słuch muzyczny;

• wrażliwość artystyczna;

• zainteresowania techniczne;

• podzielność uwagi;

• dokładność;

• umiejętność pracy w stresie spowodowanym presją czasu;

• wysoka umiejętność obsługi komputera i Internetu;

• wysoka zdolność koncentracji uwagi;

• wyobraźnia dźwiękowa i wizualna;

• wrażliwość estetyczna;

• samokontrola;

• komunikatywność;

• spostrzegawczość;

• cierpliwość;

• kreatywność;

• gotowość do ciągłej nauki;

• zdolność podejmowania szybkich itrafnych decyzji.

 

Warunki pracy

 

Będziesz pracować:

• na ogół w warunkach stabilnych, w ciszy i spokoju;

• przeważnie indywidualnie, ale też w grupie osób uczestniczących w nagraniu;

• najczęściej w pomieszczeniach zamkniętych z oświetleniem sztucznym, często klimatyzowanych;

• przeważnie siedząc przy konsolecie lub komputerze;

• mając nienormowany czas pracy zależny od rodzaju realizowanej produkcji, o każdej porze dnia i w każdy dzień (bez wykluczania świat), z możliwymi nadgodzinami;

• czasem w zmiennych warunkach atmosferycznych, w miejscu zależnym od realizacji (przestrzenie półotwarte, studio).

 

Możliwości pracy w zawodzie

 

Możesz pracować między innymi:

w teatrze, filharmonii, operze;

w studiach nagrań w radiu lub telewizji;

rozgłośniach radiowych jako realizator dźwięku;

w agencjach artystycznych i reklamowych;

w agencjach organizujących imprezy i festiwale;

w stacjach telewizyjnych;

w niezależnych studiach produkcyjnych;

w studiach filmowych;

w ośrodkach kulturalnych;

• w przestrzeniach tymczasowych jak wozy transmisyjne, studia nagrań na otwartej lub improwizowanej przestrzeni;

• we własnej firmie.

 

Ścieżki kształcenia w zawodzie technik realizacji nagrań

Ścieżka dla absolwentów szkół podstawowych

 

Ośmioletnia szkoła podstawowa

|

\/

Pięcioletnie technikum kształcące w zawodzie technik realizacji nagrań oraz zdanie egzaminów zawodowych z zakresu kwalifikacji AUD.08. Montaż dźwięku oraz AUD.09. Realizacja nagrań dźwiękowych

 

albo

 

Szkoła ponadpodstawowa dająca wykształcenie średnie lub średnie branżowe

|

\/

Dwuletnia szkoła policealna kształcąca w zawodzie technik realizacji nagrań oraz zdanie egzaminów zawodowych z zakresu kwalifikacji AUD.08. Montaż dźwięku oraz AUD.09. Realizacja nagrań dźwiękowych

 

Ścieżka dla absolwentów szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych

 

Dwuletnia szkoła policealna kształcąca w zawodzie technik realizacji nagrań oraz zdanie egzaminów zawodowych z kwalifikacji AUD.08. Montaż dźwięku oraz AUD.09. Realizacja nagrań dźwiękowych

 

albo

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji AUD.08. Montaż dźwięku oraz zdanie egzaminu zawodowego z zakresu tej kwalifikacji

 

oraz

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji AUD.09. Realizacja nagrań dźwiękowych oraz zdanie egzaminu zawodowego z zakresu tej kwalifikacji

 

plus

 

Szkoła ponadpodstawowa dająca wykształcenie średnie lub średnie branżowe

 

 

Szkoły prowadzące kształcenie w zawodzie technik realizacji nagrań

Informację o szkołach prowadzących kształcenie w tym zawodzie na terenie całego kraju znajdziesz pod adresem:

rspo.men.gov.pl

 

Podobne artykuły

Wyszukiwarka