• +48 502 21 31 22

Technik realizacji nagłośnień - 352124

Branża audiowizualna Miejsca pracy: teatr, filharmonia, opera, studio nagrań, radio, telewizja, studio filmowe, ekipa techniczna, produkcja reklam

Technik realizacji nagłośnień - 352124

Branża audiowizualna

AUD

 

 

Technik realizacji nagłośnień - 352124

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK): PIĄTY

 

Kwalifikacje

 

AUD.06. Obsługa sceny AUD.07. Realizacja nagłośnień

Kształcenie w zawodzie technik realizacji nagłośnień odbywa się:

• w pięcioletnim technikum;

• w dwuletniej szkole policealnej;

• na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

 

Główne zadania i czynności zawodowe

 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik realizacji nagłośnień powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji AUD.06. Obsługa sceny:

a) konfigurowania systemów scenicznych,

b) obsługiwania systemów scenicznych;

2) w zakresie kwalifikacji AUD.07. Realizacja nagłośnień:

a) konfigurowania systemów nagłośnieniowych,

b) obsługiwania systemów nagłośnieniowych.

 

Predyspozycje do wykonywania zawodu

 

• słuch muzyczny;

• wrażliwość artystyczna;

• zainteresowania techniczne;

• wrażliwość estetyczna;

• podzielność uwagi;

• refleks;

• gotowość do współdziałania;

• dokładność;

• umiejętność pracy w stresie spowodowanym presją czasu;

• zdolność podejmowania szybkich itrafnych decyzji;

• wyobraźnia dźwiękowa i wizualna;

• samokontrola;

• komunikatywność;

• spostrzegawczość;

• cierpliwość;

• gotowość do ciągłej nauki o nowych rozwiązaniach w dziedzinie realizacji nagłośnień.

 

Warunki pracy

 

Będziesz pracować:

• przeważnie samodzielnie, ale też w dużej grupie osób uczestniczących w produkcji nagłaśnianego wydarzenia;

• przeważnie w ruchu podczas przygotowania realizacji oraz stojąc lub siedząc przy konsolecie lub komputerze w trakcie realizacji nagłośnienia;

• mając nienormowany czas pracy zależny od rodzaju realizowanej produkcji, o każdej porze dnia i w każdy dzień (bez wykluczania świąt), z możliwymi nadgodzinami;

• w zróżnicowanych warunkach zależnych od miejsca realizacji zadania, zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, jak i otwartych;

• czasem w zmiennych warunkach atmosferycznych, w miejscu zależnym od realizacji (przestrzenie półotwarte, studio).

 

Możliwości pracy w zawodzie

 

Możesz pracować między innymi:

w teatrze, filharmonii, operze;

w studiach nagrań w radiu lub telewizji;

w agencjach artystycznych i produkcji reklam;

w agencjach organizujących imprezy, widowiska i festiwale;

w stacjach telewizyjnych;w niezależnych studiach produkcyjnych;

w studiach filmowych;

• w ekipach technicznych artystów związanych z branżą muzyczną lub filmową;

w ośrodkach kulturalnych;

• w przestrzeniach tymczasowych jak wozy transmisyjne, studia nagrań na otwartej lub improwizowanej przestrzeni;

• we własnej firmie.

 

Ścieżki kształcenia w zawodzie technik realizacji nagłośnień

Ścieżka dla absolwentów szkół podstawowych

 

Ośmioletnia szkoła podstawowa

|

\/

pięcioletnie technikum kształcące w zawodzie technik realizacji nagłośnień oraz zdanie egzaminów zawodowych z zakresu kwalifikacji AUD.06. Obsługa sceny oraz AUD.07. Realizacja nagłośnień

 

albo

 

Szkoła ponadpodstawowa dająca wykształcenie średnie lub średnie branżowe

|

\/

Dwuletnia szkoła policealna kształcąca w zawodzie technik realizacji nagłośnień oraz zdanie egzaminów zawodowych z zakresu kwalifikacji AUD.06. Obsługa sceny oraz AUD.07. Realizacja nagłośnień

 

Ścieżka dla absolwentów szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych

 

Dwuletnia szkoła policealna kształcąca w zawodzie technik realizacji nagłośnień oraz zdanie egzaminów zawodowych z kwalifikacji AUD.06. Obsługa sceny oraz AUD.07. Realizacja nagłośnień

 

albo

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji AUD.06. Obsługa sceny oraz zdanie egzaminu zawodowego z zakresu tej kwalifikacji

 

oraz

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji AUD.07. Realizacja nagłośnień oraz zdanie egzaminu zawodowego z zakresu tej kwalifikacji

 

plus

 

Szkoła ponadpodstawowa dająca wykształcenie średnie lub średnie branżowe

 

 

Szkoły prowadzące kształcenie w zawodzie technik realizacji nagłośnień

Informację o szkołach prowadzących kształcenie w tym zawodzie na terenie całego kraju znajdziesz pod adresem:

rspo.men.gov.pl

 

Podobne artykuły

Wyszukiwarka