• +48 502 21 31 22

57 mln złotych na projekt "Stabilna praca - silna rodzina"

Projekt: Program Wsparcia Rynku Pracy Rynek pracy, depopulacja, edukacja Seniorzy na rynku pracy

Nabór wniosków na realizacje pilotażowych projektów rozpoczął się 21 października. Projekt adresowany jest do publicznych służb zatrudnienia.

Publiczne służby zatrudnienia do 12 listopada mogą składać wnioski na realizację pilotażowych projektów. Projekty te skierowane będą do m. in. kobiet powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka czy osób młodych, które ani nie pracują ani nie chodzą do szkoły. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczy na ten cel 57 mln złotych. 

Nabór wniosków rozpoczął się 21 października i będzie trwał do 12 listopada. Projekt kierowany jest do publicznych służb zatrudnienia tj. wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy, które chcą wdrożyć nowe sposoby pomocy osobom bezrobotnym, poszukującym pracy lub pracodawcy. 

Urzędy będą mogły podjąć współpracę m.in. z Ochotniczymi Hufcami Pracy, agencjami zatrudnienia, związkami zawodowymi czy organizacjami reprezentującymi interesy pracodawców.

Jak mówi minister Marlena Maląg- naszym obowiązkiem jest szukanie takich rozwiązań, które w jeszcze większym stopniu uczynią rynek pracy przyjazny rodzinom, przywrócą na rynek osoby do tej pory bierne zawodowo, czy dadzą pracodawcom nowe, elastyczne narzędzia do zatrudnienia pracowników. Ruszamy z pilotażowym projektem, by znaleźć najlepsze rozwiązania do dalszego rozwoju rynku pracy w Polsce

Szczególnie premiowane będą projekty pilotażowe, które będą zawierały rozwiązania skierowane do: 

-osób wyłączonych z rynku pracy, ze względu na opiekę nad dziećmi, osobami zależnymi oraz seniorami

-kobiet powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka, urlopie macierzyńskim czy wychowawczym 

-osób młodych do 30 roku życia, nieuczących się, niepracujących i nieszkolących się 

Premiowane będą również projekty zawierające rozwiązania wspierające pracodawców w zatrudnianiu pracowników w formie pracy zdalnej, mieszkających na terenach zagrożonych marginalizacją lub w miastach średnich, które tracą funkcje społeczno-gospodarcze. 

Na realizację „Stabilna praca – silna rodzina” Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczy tylko w tym roku 57 mln złotych środków, które będą pochodzić z rezerwy Funduszu Pracy. Wybrane projekty będą musiały być zrealizowane do końca 2023 roku.

/źródło: MRiPS/

fot. freepik.com

Podobe artykuły

Wyszukiwarka