• +48 502 21 31 22

Ważne debaty online w ramach Dnia Przedsiębiorczości

Branża: Inkubatory przedsiębiorczości;    Projekt: Rynek pracy, depopulacja, edukacja Doradztwo zawodowe

Debaty, wywiady biznesowe, prezentacje start-upów oraz informacje na temat wsparcia dla lokalnego biznesu – to wszystko czeka na przedsiębiorców.

Artykuł opracowany przez:

Wodzisławski Inkubator Przedsiębiorczości

Inkubator wspiera mieszkańców planujących uruchomić działaność gospoda...

Firma działa w branżach:
Inkubatory przedsiębiorczości

Wodzisławski Dzień Przedsiębiorczości jest częścią obchodzonego w wielu krajach Światowego Dnia Przedsiębiorczości. Pierwotnie wydarzenie to miało mieć formułę targów i odbywać się w formule bezpośrednich spotkań ludzi biznesu. Pandemia koronawirusa zweryfikowała jednak te plany.

- Spotykamy się 20 listopada w przestrzeni wirtualnej. Program wydarzenia został tak skonstruowany, by z debat, wywiadów i prezentacji start-upów jak najwięcej wynieśli młodzi przedsiębiorcy, będący na początku biznesowej drogi – zaprasza Krzysztof Dybiec – szef Wodzisławskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Tematyka Wodzisławskiego Dzień Przedsiębiorczości powinna zainteresować też doświadczonych przedsiębiorców.

- Podczas debat i spotkań z ekspertami będzie mowa o formach wsparcia dla firm oraz wyzwań stojących przed lokalnym rynkiem pracy. O problemach sektora MŚP w czasach pandemii opowie między innymi gość specjalny – rzecznik MŚP, minister Adam Abramowicz – dodaje Krzysztof Dybiec.

Wszystkie debaty podczas Wodzisławskiego Dnia Przedsiębiorczości będą relacjonowane na żywo na stronie Wodzisławskiego Inkubatora Przedsiębiorczości na Facebooku

Początek 20 listopada o godz. 10:00

Organizatorem wydarzenia jest Wodzisławski Inkubator Przedsiębiorczości.
Partnerem wydarzenia jest Śląskie Porozumienie Gospodarcze ŚLĄSK.ONLINE.

Program wydarzenia:

10:00 - 10:50 - Debata pt. “Czynniki sukcesu w biznesie”
Swoimi refleksjami na temat kroków milowych w rozwoju biznesu podzielą się doświadczeni przedsiębiorcy.

Uczestnicy debaty: Wojciech Gnus - ADEGIS, Grzegorz Jordan - Dom Gościnny Jordaszka, Dr Andreas Glenz - Prevac, Kazimierz Kosa Rychlikowski - SPEAK IN COLOR, Marek Capek - firmy Capek i Bruk, Krzysztof Dybiec - szef Wodzisławskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.
Moderator debaty: Wacław Wrana - Śląskie Porozumienie Gospodarcze ŚLĄSK.ONLINE, redaktor naczelny tuWodzislaw.pl

11:00 - 12:00 - Godzina Start-upów
Wywiady z twórcami start-upów i młodymi przedsiębiorcami o początkach biznesowej drogi.

Uczestnicy debaty: Dawid Jarząbek - Aslandi, Katarzyna Błędowska - Akademia Stylu Maluszka, Monika i Paweł Piaseccy - Olejki Wodzisław Śląski oraz Michał Misiewicz - Koszulkowy.pl
Prowadzenie: Tomasz Raudner - redaktor naczelny portalu ŚląskiBiznes.pl

12:00 - 12:05 - Wodzisławski Inkubator Przedsiębiorczości - prezentacja
Emisja materiału filmowego o działalności Inkubatora.

12:15- 13:15 - Debata pt. “Wyzwania lokalnego rynku pracy i systemu edukacji w dobie zmian rynkowych oraz sytuacji kryzysowych”

Temat:  Wyzwania lokalnego rynku pracy i systemu edukacji w dobie zmian rynkowych oraz sytuacji kryzysowych

Debata o tym, jakie wyzwania stoją przed instytucjami rynku pracy oraz systemem edukacji w kontekście zmian rynkowych takich jak dynamicznie zmieniające się zawody, technologie, narzędzia pracy, oczekiwania młodego pokolenia, potrzeby pracodawców, zwłaszcza w niepewnym czasie kryzysu gospodarczego.

Próba zebrania problematyki edukacji przyszłych kadr (uczenie się  przez całe życie, konieczność podnoszenia efektywności nauczania dualnego, zdobywania kwalifikacji i nabywania kompetencji) oraz w kontekście zmian rynkowych oraz sytuacji awaryjnych takich jak pandemia koronawirusa).

Uczestnicy debaty:

Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim: Anna Słotwińska - Plewka – dyrektor PUP,
Angelika Krzywodajć. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim:
Iwona Miler – dyrektor PODN, Anna Wilkowska – doradca zawodowy. Instytut Badań Edukacyjnych w Katowicach: Aleksandra Wojciechowska. Kuratorium Oświaty w Katowicach: Jacek Szczotka - wicekurator Kuratorium Oświaty w Katowicach,  Zbigniew Martyniak - Kuratorium Oświaty w Katowicach - Wydział Jakości Edukacji. Kuratorium Oświaty Delegatura w Rybniku: Mariola Juraszek - Morawska. Wojewódzki Urząd Pracy: Grzegorz Sikorski – dyrektor WUP. Zespół Szkół Technicznych w Rybniku:  Piotr Tokarz – dyrektor. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim: Beata Elsner – wicedyrektor. Zespół Szkół Ekonomicznych Wodzisław: Maria Lach - Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim.

Moderator debaty: Ireneusz Burek - Prezes Śląskiego Porozumienia Gospodarczego ŚLĄSK.ONLINE, redaktor naczelny portalu PLUSYdlaBIZNESU.pl

13.30 - 14.30 - Debata pt. "Co dla biznesu w tych trudnych czasach"
Rozmowa o wsparciu samorządu i jednostek otoczenia biznesu dla mieszkańców prowadzących działalność gospodarczą

Uczestnicy debaty: Mieczysław Kieca - Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego, Tomasz Zjawiony - Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Bartosz Młotek - Przewodniczący Rady Gospodarczej Biznes in Wodzisław, dr Tomasz Zieliński - Wiceprzewodniczący Rady Gospodarczej Biznes in Wodzisław, Martyna Michta – radca prawny, Dagna Kornafel-Polak i Mateusz Jamioła - Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, zespół ds. obsługi przedsiębiorców i inwestorów.
Moderator debaty: Krzysztof Dybiec - Prezes Izby Gospodarczej w Wodzisławiu Śląskim, Wiceprezes Śląskiego Porozumienia Gospodarczego ŚLĄSK.ONLINE.

14.30-15.00 - rozmowa z Adamem Abramowiczem - Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Problemy sektora MŚP w czasie pandemii, skutki lockdownu dla polskiej gospodarki.

Prowadzenie: Tomasz Raudner - redaktor naczelny portalu ŚląskiBiznes.pl.

Wydarzenie współfinansowane ze środków publicznych otrzymanych z Urzędu Miasta w Wodzisławiu Śląskim na wsparcie przedsiębiorczości.

Link do wydarzenia:

https://www.facebook.com/InkubatorWodzislaw/photos/a.120811609541018/186928229596022/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka