• +48 502 21 31 22

Wodzisławski Inkubator Przedsiębiorczości

Rynek 6, 44-300 Wodzisław Śląski Firma działa w branżach: Inkubatory przedsiębiorczości,

Opis firmy

Inkubator wspiera mieszkańców planujących uruchomić działaność gospodarczą

Podstawowym założeniem zadania publicznego jest opracowanie i wdrożenie zintegrowanego programu obejmującego działania teoretyczne i praktyczne polegające na świadczeniu kompleksowych niekomercyjnych usług informacyjnych, doradczych i szkoleniowych na rzecz osób podejmujących działalność gospodarczą oraz małych i średnich przedsiębiorców, a także promocja przedsiębiorczości. Powyższe działania będą realizowane w ramach inkubatora przedsiębiorczości.

Zobacz więcej

Aktywności w społeczności biznesowej

Najważniejsze dla nas

Po pierwsze 1. Indywidualne spotkania informacyjne

Podmiot prowadzący inkubator zapewni telefoniczny, mailowy oraz poprzez fanpage inkubatora przedsiębiorczości dostęp informacji dotyczących usług i wydarzeń organizowanych przez inkubator. Informacje będą dotyczyły organizowanych wydarzeń oraz spotkań informacyjnych z konsultantami oraz przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu. Spotkania informacyjne będą obejmowały przede wszystkim tematykę związaną z funduszami na start, modelami biznesowymi, marketingiem, brandingiem i nierejestrowaną działalnością gospodarczą. Zakres spotkań informacyjnych w razie potrzeb będzie rozszerzany o zgłaszane potrzeby przez osoby zainteresowane założeniem działalności gospodarczej lub samych przedsiębiorców. Zaplanować należy przynajmniej 30 indywidualnych spotkań informacyjnych w siedzibie inkubatora przy ul. Kubsza 28A.

Po drugie Organizacja wydarzeń biznesowych

Przynajmniej raz w miesiącu w okresie realizacji zadania. Podmiot w ramach prowadzenia inkubatora zorganizuje wydarzenia biznesowe o charakterze promocyjno-edukacyjnym w formie startup eventu. Na wydarzeniach tych swoje prelekcje powinny mieć osoby związane ze środowiskiem startupowym oraz osoby inspirujące przedsięwzięcia biznesowe. Jedno z tych wydarzeń musi być podsumowaniem działań inkubatora przedsiębiorczości.

Lokalizacja

Artykuły powiązane

Wyszukiwarka