• +48 502 21 31 22

Umowy zlecenia i działalność gospodarcza będą wliczane do stażu pracy

Od stażu pracy uzależnione są uprawnienia pracownicze i dostęp do stanowisk wymagających potwierdzonego doświadczenia zawodowego.

Umowy zlecenia i działalność gospodarcza będą wliczane do stażu pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad projektem nowelizacji Kodeksu pracy, który zakłada, że do stażu pracy będzie wliczany także okres wykonywania pracy na umowie zleceniu czy na podstawie indywidualnej działalności gospodarczej. Projekt nowelizacji trafił do konsultacji publicznych.

Aktualnie nie istnieją jednolite zasady ustalania stażu pracy dla wszystkich uprawnień pracowniczych, które wynikają ze stosunku pracy. Jak wskazują autorzy projektu, prace tego samego rodzaju wykonywane są na podstawie różnych stosunków prawnych i w różnych formach, co często wprost wynika z przepisów prawa – przykładowo radca prawny może wykonywać zawód w stosunku pracy, stosunkach cywilnoprawnych, prowadząc indywidualną działalność gospodarczą czy jako wspólnik spółki partnerskiej. Według przepisów do okresu pracy, od którego uzależnione są uprawnienia pracownicze, wlicza się tylko okresy pracy świadczonej w ramach stosunku pracy – na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. – Taka sytuacja jest zatem niekorzystna dla pracowników, którzy przed nawiązaniem stosunku pracy prowadzili działalność gospodarczą lub wykonywali pracę na podstawie wymienionych umów cywilnoprawnych, byli osobami współpracującymi czy członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kołek rolniczych – tłumaczy resort.

Ministerstwo proponuje, by uprawnienia pracownicze i dostęp do stanowisk wymagających potwierdzonego doświadczenia zawodowego były takie same niezależnie od prawnej i organizacyjnej formy wcześniejszej pracy. – Ma to w szczególności znaczenie biorąc pod uwagę, że dominującą funkcją uprawnień pracowniczych uzależnionych od stażu pracy, np. nagrody jubileuszowe, dodatki stażowe oraz odwołujących się do stażu pracy warunków dostępu do określonych stanowisk pracy jest odzwierciedlenie wynikającego z doświadczenia zawodowego wzrostu kompetencji pracowników i ich przydatności do wykonywania pracy – wskazują autorzy. Chodzi także o wymiar urlopu, okres wypowiedzenia czy odprawę.

Do okresu zatrudnienia miałyby być wliczane m.in. okresy prowadzenia pozarolniczej działalności, umowy agencyjne i umowy zlecenia. Regulacja obejmuje również umowy uaktywniające dla niań sprawujących opiekę nad dziećmi na podstawie umów o świadczenie usług, do których zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Okres wykonywania pracy na podstawie umów zlecenia lub świadczenia usług zawartych z obecnym pracodawcą zostanie byłby zaliczony zarówno do ogólnego, jak i do tzw. zakładowego stażu pracy.

Według projektu przepisy będą obowiązywały od 1 stycznia 2026 r.

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka