• +48 502 21 31 22

Część obcokrajowców myśli o wyjeździe z Polski

60% cudzoziemców w ciągu ostatniego roku odczuło niechęć i bezpośrednio doświadczyło niewłaściwego zachowania ze strony Polaków.

Część obcokrajowców myśli o wyjeździe z Polski

Większość obcokrajowców pracujących w Polsce zauważa zmiany nastrojów społecznych w polskim społeczeństwie. Doświadczają oni niechęci lub niewłaściwego zachowania ze strony Polaków. Część z nich myśli o opuszczeniu kraju.

Polska jest coraz chętniej wybieranym kierunkiem migracji zarobkowej. Jak tłumaczy Cezary Maciołek, prezes Grupy Progres, na rosnącą obecność cudzoziemców w różnych sektorach polskiej gospodarki wpływa m.in. wzrost akceptacji oraz otwartości przedsiębiorców na zatrudnianie obcokrajowców. – Wypełniają oni lukę kadrową i są poszukiwani zwłaszcza w branżach, które cierpią na niedobory pracowników oraz w firmach chcących się rozwijać i wskazujących, że jedną z głównych przeszkód w rozbudowaniu skali działań ich biznesu jest właśnie brak odpowiedniej liczby kandydatów chętnych do podjęcia pracy – wskazuje ekspert. Z badania przeprowadzonego przez Grupę Progres wynika jednak, że część pracowników z zagranicy odczuwa zmiany nastawienia Polaków, co w skrajnych przypadkach może mieć wpływ na rynek pracy.

67% mieszkających i pracujących w Polsce obcokrajowców zauważyło zmiany nastrojów społecznych. 60% deklaruje, że w ciągu ostatniego roku odczuło niechęć i bezpośrednio doświadczyło niewłaściwego zachowania ze strony Polaków. Z tego powodu 46% cudzoziemców myśli o zwolnieniu się z pracy i opuszczeniu naszego kraju. Pytani o obraźliwe zachowania, przyznają, że doświadczyli ich m.in. w formie komentarzy padających wobec nich w miejscach publicznych, ale też w mediach czy czytając różne opinie wyrażane na temat ich narodowości w internecie. Wpływ na brak poczucia bezpieczeństwa ma też sytuacja za wschodnią granicą.

Większość cudzoziemców (56%) jednak nadal czuje się w Polsce bezpiecznie. Jak wskazuje Cezary Maciołek, aby w pełni wykorzystać potencjał związany z migracją, konieczne jest dalsze budowanie otwartego i przyjaznego środowiska zarówno na poziomie społecznym, jak i legislacyjnym. Ekspert zaznacza, że polityka migracyjna powinna być dostosowana do potrzeb rynku pracy, zapewniając równocześnie odpowiednie wsparcie dla cudzoziemców w zakresie nauki języka, integracji społecznej i uznawania kwalifikacji zawodowych. – Niewłaściwe zachowania wobec obcokrajowców czy ich obawy o bezpieczeństwo to kwestie, które musimy rozwiązać, aby stać się bardziej przyjaznym miejscem dla wszystkich mieszkańców. Dalsze monitorowanie i podejmowanie działań mających na celu poprawę tych relacji jest w tym przypadku kluczowe – wskazuje. Podkreśla też, że negatywne postawy wobec cudzoziemców, nawet jeśli nie będą one powszechne, mogą obniżyć atrakcyjność Polski jako miejsca do życia i pracy, a to może prowadzić do pogłębiających się braków kadrowych w wielu sektorach gospodarki. Odczuć może je każdy Polak, kiedy np. usługa, którą zamówił, nie zostanie zrealizowana, bo nie będzie miał kto tego zrobić. W dłuższej perspektywie takie zjawisko może negatywnie wpłynąć na innowacyjność i rozwój technologiczny kraju, ale też hamować jego rozwój gospodarczy, spowalniać inwestycje i ograniczać konkurencyjność krajowych przedsiębiorstw.

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka