• +48 502 21 31 22

Praca w czasie upału. Co mówi Kodeks pracy?

Latem, gdy temperatury rosną, szczególne znaczenie mają odpowiednie warunki pracy.

Praca w czasie upału. Co mówi Kodeks pracy?

Rozpoczyna się lato, a wraz z nim upały, które mogą znacznie wpłynąć na warunki pracy. Zgodnie z Kodeksem pracy zarówno pracodawcy, jak i pracownicy mają określone obowiązki, które mają na celu zapewnienie bezpiecznych i komfortowych warunków pracy w czasie wysokich temperatur.

Pracodawca powinien zapewnić pracownikom nieodpłatnie zimne napoje, gdy temperatura w zamkniętej przestrzeni przekracza 28°C, zaś na otwartej przestrzeni 25°C. Napoje powinny być dostępne stale, w ilości zaspokajającej potrzeby zatrudnionych.

Pracownicy mają prawo do ochrony swojego zdrowia i bezpieczeństwa. Oznacza to, że pracodawcy powinni dostosować warunki pracy do panujących warunków atmosferycznych. W skrajnych przypadkach, gdy temperatura przekracza bezpieczne granice, mogą być wprowadzone dodatkowe przerwy lub skrócony czas pracy, a także rotacja na stanowiskach pracy. Jednak nie może to powodować obniżenia należnego pracownikom wynagrodzenia. Przy pracy na otwartej przestrzeni pracownicy powinni mieć możliwość odpoczynku przed upałem w miejscu zacienionym i zadaszonym. Warto także zadbać, aby nosili nakrycia głowy i przewiewne ubrania zapewniające ochronę przed promieniowaniem UV oraz – jeśli to możliwe – wykonywali swoje obowiązki w chłodniejszych porach dnia. Ponadto przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokiej temperaturze lub wymagających zapewnienia należytej higieny procesów technologicznych, firma zobowiązana jest zapewnić do celów higienicznych co najmniej 90 l wody dziennie na każdego pracownika.

Z kolei w biurach należy zadbać o utrzymywaniu w stałej sprawności i czystości urządzeń wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych, a także zabezpieczeniu okien przed nadmiernym nasłonecznieniem, np. poprzez rolety i żaluzje. Klimatyzacja i wentylacja stosowana w pomieszczeniach pracy nie może powodować przeciągów ani wyziębienia pomieszczeń.

Istnieje również zakaz zatrudniania pracowników młodocianych w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza przekracza 30°C, a wilgotność względna powietrza 65%.

Coraz częstsze fale upałów powodują nie szkody przyrodnicze, ale też zdrowotne, społeczne i ekonomiczne. Z szacunków Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że straty produktywności sięgają nawet 30%, a szacunkowa roczna strata PKB Warszawy z tego powodu to około 0,5%. Czytaj więcej: Fale upałów wywołują nie tylko szkody przyrodnicze

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka