• +48 502 21 31 22

8 mln Polaków otrzyma list z ZUS

W kopercie znajdować się będą dwie informacje – jedna o marcowej waloryzacji, a druga o przyznaniu trzynastej emerytury.

8 mln Polaków otrzyma list z ZUS

Jak co roku w maju do skrzynek pocztowych emerytów i rencistów trafią listy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To ważne informacje, które warto uważnie przeczytać i sprawdzić. W kopercie znajdować się będą dwie decyzję – jedna o nowej wysokości świadczenia po waloryzacji, a druga o przyznanej „trzynastce”. – W decyzji waloryzacyjnej świadczeniobiorca znajdzie informację dotyczącą wysokości świadczenia już po marcowej waloryzacji, a także kwotę pobranej składki oraz zaliczki na podatek dochodowy. Co ważne, będzie też wysokość emerytury na rękę – informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim.

Waloryzacją objęte zostały takie świadczenia jak: emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, a także dodatki do tych świadczeń, np. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych, świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz renty socjalne. Zwaloryzowane zostały świadczenia, których prawo do wypłaty przysługiwało na 29 lutego 2024 r. Wysokość tegorocznej waloryzacji wyniosła 12,12%.

ZUS zakończył wypłatę tegorocznych trzynastek. Trzynastka trafiła do wszystkich osób, które na dzień 31 marca 2024 r. miały prawo do wypłaty renty lub emerytury albo innego długoterminowego świadczenia. Świadczenia otrzymały ponad 8,5 mln osób. ZUS przeznaczył na ten cel 15,1 mld zł brutto. Trzynastka przysługiwała w wysokości najniższej emerytury. W tym roku wynosiła 1780,96 zł brutto. Aby ją otrzymać, nie trzeba było składać wniosku. ZUS przyznał ją automatycznie.

Czytaj także: Rząd nie planuje zrównania wieku emerytalnego

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka