• +48 502 21 31 22

Pokolenie Z na rynku pracy. Jakie są jego oczekiwania?

Od swoich pracodawców oczekują, że będą podzielali ich system wartości i wykazywali zrozumienie dla ich priorytetów życiowych.

Pokolenie Z na rynku pracy. Jakie są jego oczekiwania?

Najbardziej cenią szczęście i rodzinę, a w pracy jest ważna dla nich sprawiedliwość i szacunek. Wśród najczęściej wskazywanych branż, w których chcieliby pracować, są nowe technologie. Jakie jest pokolenie Z, czyli osoby urodzone pomiędzy 1995 r. a 2012 r.?

Jak wynika z raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości "Rynek pracy, edukacja, kompetencje", dla najmłodszego pokolenia pracowników ważniejsze od kariery i osiągania sukcesów zawodowych są cele związane z życiem prywatnym jak np. realizacja pasji. Oczekują, że praca nie będzie im w tym przeszkadzać, a wręcz będzie stanowić czynnik ułatwiający zdobywanie celów. Najbardziej cenią wartości, które nie są związane ze sferą zawodową: szczęście (62%), rodzinę (60%), możliwość realizowania pasji (56%), ekologię (51%), niezależność (51%), zdrowie (44%) i miłość (37%).

Z kolei od swoich pracodawców oczekują, że będą podzielali ich system wartości, wykazywali zrozumienie dla ich priorytetów życiowych oraz wspierali pracowników w ich działalności pozazawodowej. – Zarządzanie wielopokoleniową organizacją jest ogromnym wyzwaniem dla współczesnych menadżerów. Każde pokolenie różni się podejściem do pracy, potrzebami i wyznawanymi wartościami. Bardzo ważne jest stworzenie warunków zapewniających efektywną współpracę pomiędzy przedstawicielami różnych generacji, aby móc w pełni wykorzystać ich potencjał – podkreśla PARP.

Wśród wartości będących elementem kultury organizacyjnej miejsca pracy najistotniejsze dla przedstawicieli pokolenia Z są: sprawiedliwość (62%), szacunek (59%), tolerancję (55%), równouprawnienie (49%), uczciwość (44%) i wolność (37%). Wśród czynników mogących ich zniechęcić do podjęcia starań o stanowisko w danej firmie najczęściej wskazywane były: niejasny profil stanowiska (71%) i niezgodność misji organizacji z osobistymi wartościami (63%). Na kolejnych miejscach znalazły się: duża konkurencja (43%), brak w ogłoszeniu o pracę informacji o warunkach pracy (40%) i negatywne opinie o organizacji (33%).

Najmłodsi pracownicy deklarują głęboką potrzebę tworzenia i rozwijania relacji społecznych w miejscu pracy, jak również konieczność opierania tych relacji na zasadach etyki. Wśród cech i zachowań, które cenią najbardziej u pracodawcy, znalazły się: okazywanie szacunku (66%), indywidualne traktowanie (55%), życzliwość (54%), tolerancyjność (49%), gotowość do pomocy (45%), otwartość (42%) i partnerskie traktowanie (39%).

A gdzie chcieliby pracować? Wśród najczęściej wskazywanych branż znalazły się: nowe technologie (29%), muzyka (25%), gry wideo (25%), moda (22%), sport (22%), informatyka (21%) i media (20%).

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka