• +48 502 21 31 22

Rekordowy spadek emisji CO2 w Unii Europejskiej

Najważniejszym czynnikiem spadku emisji jest wzrost produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł.

Rekordowy spadek emisji CO2 w Unii Europejskiej

W minionym roku na terenie Unii Europejskiej odnotowano rekordowy 15,5% spadek emisji dwutlenku węgla. Ma to najprawdopodobniej związek ze zwiększoną dekarbonizacją sektora energetycznego.

W związku z rozwojem unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji emisja dwutlenku węgla jest o ok. 47% niższa od poziomu z 2005 r. Jeśli utrzyma się ta tendencja, możliwe jest osiągnięcie celu zmniejszenia emisji o 62% w 2030 r. Zdaniem Komisji Europejskiej obserwowany trend potwierdza skuteczność i efektywność unijnego systemu limitów oraz handlu jako głównego instrumentu polityki dekarbonizacji europejskiej gospodarki.

KE podkreśla, że najważniejszym czynnikiem spadku emisji jest wzrost produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, głównie wiatru i słońca, a odejście od węgla i gazu. Wpływ – choć w mniejszym stopniu – miał także rozwój energetyki wodnej i jądrowej.

Zaobserwowano też redukcję emisji o ok. 7% w porównaniu z 2022 r. w energochłonnych sektorach przemysłu. Ma być to wynik wzrostu wydajności i zmniejszenia produkcji cementu, żelaza oraz stali. Jednocześnie KE odnotowała wzrost o 10% emisji dwutlenku węgla z transportu lotniczego – to z kolei konsekwencja odbicia branży lotniczej po załamaniu podczas pandemii.

Czytaj także: Tylko trzy europejskie kraje spełniają normy WHO dotyczące powietrza

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka