• +48 502 21 31 22

Rząd nie planuje podniesienia wieku emerytalnego

MRPiPS pracuje m.in. nad ustawami o publicznych służbach zatrudnienia oraz o dostępie cudzoziemców do rynku pracy.

Rząd nie planuje podniesienia wieku emerytalnego

Polski rząd nie ma w planach podniesienia wieku emerytalnego, jednak w związku ze zmieniającą się sytuacją demograficzną dostrzega konieczność zachęcania do kontynuowania aktywności zawodowej przez dłuższy czas.

Podczas obrad Rady Dialogu Społecznego szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk wskazała, że do priorytetowych przedsięwzięć należy przygotowanie ustawy o publicznych służbach zatrudnienia. – Jest to projekt, który zakłada przeprowadzenie kompleksowej reformy instytucji polskiego rynku pracy poprzez udoskonalenie funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia oraz form aktywizacji zawodowej – zapowiedziała. Celem tego projektu jest zwiększenie m.in. trwałości zatrudnienia oraz skrócenie czasu poszukiwania pracy. Termin wejścia w życie ustawy zaplanowano na 1 stycznia 2025 r.

Ministerstwo pracuje także nad projektem ustawy o dostępie cudzoziemców do rynku pracy. Projekt będzie dotyczył zatrudniania zarówno obywateli Ukrainy, jak i państw trzecich. Zmiany będą uspójniać i uszczelniać obecne przepisy. Wśród pilnych działań Agnieszka Dziemianowicz-Bąk wymieniła również m.in. wdrożenie dyrektyw unijnych w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych, a także rozpoczęcie programu "Aktywny Rodzic" i rozwiązań dla rodziców wcześniaków. Ponadto w resorcie przygotowywane są projekty ustaw dotyczące zabezpieczenia społecznego, które zakładają uregulowanie ustawowe świadczenia honorowego dla stulatków, drugą w roku waloryzację rent i emerytur przy odpowiednim wskaźniku inflacji oraz podniesienie i waloryzację zasiłku pogrzebowego.

Okazuje się też, że rząd nie planuje podnoszenia wieku emerytalnego. – Fakt, że coraz więcej osób osiąga coraz wyższy wiek, jest absolutnie niezaprzeczalny. Z tego faktu – chciałabym to jednoznacznie zasygnalizować i podkreślić – nie wynikają plany podnoszenia wieku emerytalnego, takich planów rząd nie ma i nie będzie realizował. Aczkolwiek widzimy potrzebę wprowadzania zachęt do tego, żeby aktywność zawodowa była utrzymywana dłużej, wraz ze zmieniającą się sytuacją demograficzną, ale także wyzwaniami srebrnej gospodarki – podkreśliła Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Na koniec 2021 r. w Polsce było prawie 14,3 mln osób powyżej 50. roku życia – stanowili oni 38% populacji. Od 2001 r. ich udział zwiększył się o 9,2 p.p., a prognozy demograficzne zakładają, że będzie dalej rósł. Według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w 2021 r. liczba pracujących osób w wieku 50+ wynosiła 4,81 mln, a współczynnik aktywności zawodowej w tej grupie wyniósł 35,6%. Dodatkowo według prognoz liczba mieszkańców Polski skurczy się w ciągu najbliższych 25 lat o 5 mln, a do 2080 r. – o kolejne 5 mln. Liczba aktywnych na rynku pracy 50-latków stale rośnie i do 2030 r. może stanowić 1/3 aktywnych zawodowo. Czytaj więcej: Pokolenie 50+ uratuje rynek pracy?

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka