• +48 502 21 31 22

Luka płacowa w Polsce wciąż jest problemem

Im więcej godzin badany poświęca na prowadzenie gospodarstwa domowego, tym większą odczuwa trudność w budowaniu swojej ścieżki biznesowej.

Luka płacowa w Polsce wciąż jest problemem

Kobiety nadal zarabiają średnio mniej niż mężczyźni. Jak wynika z danych Eurostatu, luka płacowa w Polsce wynosi 4,5%. W sektorze prywatnym jest to aż 12,9%, podczas gdy w sektorze publicznym – 2,3%. Sektor finansowy również należy do branż, w których kobiety wciąż zarabiają mniej od mężczyzn. W 4. edycji badania „Kobiety w Finansach” przeprowadzonego przez Antal wraz z CFA Society Poland we współpracy z Bankiem BPH i Izbą Zarządzających Funduszami i Aktywami tylko niecała połowa respondentów wskazała, że pracodawcy zapewniają równość wynagrodzeń na tych samych stanowiskach bez względu na płeć.

Jak wskazują autorzy raportu, najczęściej wymienianymi czynnikami, które mogą mieć wpływ na zaniżone wynagrodzenia kobiet, są: mniejsze zaangażowanie kobiet w życie zawodowe powiązane z nierównym podziałem obowiązków domowych i opiekuńczych, większy udział kobiet w gorzej opłacanych specjalizacjach, dyskryminacja kobiet lub gorsze umiejętności negocjacyjne oraz brak przejrzystości wynagrodzeń. – Nierówność szans zawodowych czy stereotypy związane z płcią to częste przyczyny nierówności płacowych, które niestety widoczne są też w sektorze finansowym. Są one dodatkowo wzmacniane przez zaangażowanie kobiet w tradycyjne role związane z rodziną, np. opiekę nad dziećmi czy osobami starszymi. O wyrównywaniu szans mówi i słyszy się od lat, a mimo to temat cały czas jest aktualny. Tymczasem równość płci i płac w organizacji nie tylko korzystnie wpływa na rozwój kariery zawodowej kobiet, ale także przyczynia się do zwiększenia efektywności i konkurencyjności firm, a tym samym wpływa na rozwój całej gospodarki – podkreśla Agnieszka Bukowska, Dyrektor Zarządzająca Zasobami Ludzkimi w Banku BPH SA.

W badaniu „Kobiety w Finansach” 45% pytanych wskazało, że pracodawcy zapewniają równość wynagrodzeń na tych samych stanowiskach bez względu na płeć, natomiast 26% uważa, że pracodawcy nie zapewniają tej równości. Opinie kobiet i mężczyzn na ten temat są zróżnicowane – równość płac wskazało 38% kobiet i 69% mężczyzn. 84% badanych wskazało, że nierówności płacowe wpływają na sytuację kobiet w sektorze finansowym. Ponadto prawie 80% badanych mężczyzn wskazuje, że wolne miejsca w firmie są powierzane najlepszym możliwym kandydatom bez względu na płeć, podczas gdy tak samo uważa tylko połowa kobiet. 55% mężczyzn zgadza się też ze stwierdzeniem, że łatwo jest im rozwijać karierę, wśród kobiet jednak z tym zdaniem zgadza się 40%. Im więcej godzin badany poświęca na prowadzenie gospodarstwa domowego, tym większą odczuwa trudność w budowaniu swojej ścieżki biznesowej – 70% kobiet mających trudności w rozwoju kariery na nieodpłatną pracę w gospodarstwie domowym poświęca 4 lub więcej godzin.

Polski Instytut Ekonomiczny wskazuje, że Polki często wypadają z rynku pracy z powodu kolizji życia zawodowego z rodzinnym. Międzypłciowa luka zatrudnienia wyraźnie rośnie wraz z pojawianiem się kolejnych dzieci: współczynnik zatrudnienia matek jednego dziecka spada o 3%, ale u matek trójki dzieci to już 35%. Kobiety te z czasem wracają na rynek pracy, jednak
zwykle musi minąć sporo czasu. Ponadto mamy po 10 latach od urodzenia dziecka zarabiają średnio 20% mniej niż kobieta, która nie zdecydowała się na macierzyństwo.

Z badania „Kobiety w Finansach” wynika także, że w dalszym ciągu występują dość duże dysproporcje w poszczególnych obszarach zawodowych, a także istnieje podział na zawody bardziej „kobiece” i „męskie”. Do kobiecych obszarów należą księgowość i tzw. back office, w równowadze pozostaje obszar podatkowy. W sektorze finansowym 7 na 10 obszarów jest określanych jako męskich, najsilniej: trading, zarządzanie funduszami/aktywami, zarząd/wyższa kadra menedżerska. Jeśli chodzi o branże, to jako najbardziej kobiece wskazywane są centra usług wspólnych, a męskie — działalność maklerska. – Wciąż istnieje przekonanie, że kobiety lepiej sprawdzają się w segmentach wspierających działalność firm takich jak księgowość czy back office, a obszary lepiej opłacane, takie jak zarządzanie funduszami, trading czy działalność maklerska są specjalnością męską. Co więcej, determinację kobiet w dążeniu do przebicia się w „męskich” obszarach niejednokrotnie owocuje akceptacją gorszych warunków pracy – komentuje Monika Grabek, Executive Director CFA Society Poland.

Do najważniejszych aspektów wpływających na sytuację kobiet należy dostępność rozwiązań pracy elastycznej (89%) oraz rosnący przychód na rodzinę, pozwalający na zatrudnienie np. opiekunki dla dziecka (87%). Dwa kolejne czynniki to rosnąca reprezentacja kobiet na stanowiskach strategicznych w biznesie oraz kierowniczych w firmach (po 86%), a także zmniejszające się nierówności płacowe pomiędzy kobietami a mężczyznami (84%).

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka