• +48 502 21 31 22

Życie prywatne ważniejsze od kariery zawodowej. Pokolenie Z na rynku pracy

Na rozwój kariery i bezpieczeństwo finansowe jako wartości najwyżej cenione w życiu wskazało odpowiednio tylko 11% i 16% respondentów.

Życie prywatne ważniejsze od kariery zawodowej. Pokolenie Z na rynku pracy

Przedstawiciele pokolenia osób urodzonych po 1997 r. ponad karierę stawiają życie prywatne. Wśród wartości najczęściej wymienianych przez nich są: szczęście, rodzina i możliwość realizowania pasji. – Praca i kariera nie stanowią dla "zetek" priorytetu i celu samego w sobie, są natomiast środkiem do urzeczywistniania celów i wartości pozazawodowych, istotnych w życiu prywatnym (w tym rodzinnym) czy w aktywności społecznej – podkreślono w raporcie z badania "Pokolenie Z na rynku pracy" zrealizowanego przez Zespół Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości Wyższej Szkoły Humanitas.

Na rozwój kariery i bezpieczeństwo finansowe jako wartości najwyżej cenione w życiu wskazało odpowiednio tylko 11% i 16% respondentów. Wśród wartości najczęściej wymienianych przez ankietowanych wskazano te niezwiązane bezpośrednio z aktywnością na rynku pracy: szczęście (62%), rodzinę (60%), możliwość realizowania pasji (56%), ekologię (51%), niezależność i wolność (51%), zdrowie (44%) i miłość (37%). Przedstawiciele generacji Z wykazują silną potrzebę godzenia pracy zawodowej z życiem prywatnym, traktując tę ostatnią sferę priorytetowo.

Możliwość bezkolizyjnego łączenia pracy z życiem osobistym stanowiła najczęściej wybieraną przez respondentów odpowiedź na pytanie o subiektywnie cenione cechy pracodawcy – wskazało na nią 75% ankietowanych. Odpowiedź ta uzyskała więcej wskazań niż atrakcyjne zarobki (67%). Na kolejnych miejscach znalazły się: elastyczne godziny pracy (65%), możliwość pracy twórczej i innowacyjnej (57%), dobra atmosfera (51%) i możliwość wyjazdów służbowych i podróżowania (44%). Na dalszy plan schodzą natomiast cechy pracodawców bezpośrednio związane z aktywnością zawodową ankietowanych, takie jak: możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia zawodowego (38%), otrzymanie profesjonalnych narzędzi pracy (18%), możliwość realizacji kariery i awansu (11%) czy stabilność zatrudnienia (6%).

Wśród czynników, które mogą zniechęcić osobę z pokolenia Z do podjęcia starań o zatrudnienie u danego pracodawcy, istotne miejsce zajmuje niezgodność misji firmy z osobistymi wartościami kandydata do pracy – odpowiedź tę wskazało 63% badanych. Więcej wskazań uzyskała jedynie odpowiedź "niejasny profil stanowiska" (71%). Na kolejnych miejscach znalazły się: duża konkurencja (43%), brak w ogłoszeniu o pracę informacji o warunkach pracy (40%) i negatywne opinie o organizacji (33%). Z kolei cechy i zachowania, które ankietowani cenią najwyżej u swojego pracodawcy, to okazywanie szacunku (66%), indywidualne traktowanie (55%), życzliwość (54%), tolerancyjność (49%), gotowość do pomocy (45%), otwartość (42%) i partnerskie traktowanie (39%).

Uczestnicy badania wskazując branże, w których chcieliby pracować w przyszłości, wybierali najczęściej: nowe technologie (29%), muzykę (25%), gry wideo (25%), modę (22%), sport (22%), informatykę (21%) i media (20%).

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka