• +48 502 21 31 22

Najwyższe emerytury wypłacane były w woj. śląskim

Przeciętna miesięczna emerytura z ZUS w całym 2021 r. wyniosła 2644,84 zł. Widać różnice w wysokości w zależności od regionu i od płci.

Najwyższe emerytury wypłacane były w woj. śląskim

W 2021 r. w Polsce żyło 9,28 mln. emerytów i rencistów. Ponad 7,1 mln spośród nich to emeryci, a 1,3 mln – osoby pobierające renty rodzinne. Z kolei osób pobierających renty z tytułu niezdolności do pracy było 847 tys.

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, łączna kwota przeznaczona na emerytury z ZUS wyniosła w minionym roku ponad 190,2 mld zł i była wyższa niż rok wcześniej o 7,8%. Na renty rodzinne wydano ponad 34 mld zł (wzrost o 6,4%), a na renty z tytułu niezdolności do pracy – ponad 16 mld zł (spadek o 1,6%).

Przeciętna miesięczna emerytura z ZUS w całym 2021 r. wyniosła 2644,84 zł – to kwota o 6,9% wyższa niż w 2020 r. Widać spore różnice w wysokości świadczeń w zależności od regionu. Najwyższe świadczenia były wypłacane w woj. śląskim, gdzie przeciętna miesięczna emerytura wyniosła 3134,87 zł, a najniższe – w woj. podkarpackim ze średnim świadczeniem na poziomie 2374,37 zł).

Jeszcze większą różnicę widać, jeśli chodzi o wysokość emerytur z podziałem na płeć. Przeciętna wysokość emerytury wypłacanej przez ZUS na dzień 31 marca 2021 r., czyli w pierwszym miesiącu ze zwaloryzowanymi świadczeniami, wyniosła 2544,54 zł. W przypadku mężczyzn było to 3184,20 zł, a kobiet – 2127,81 zł. Aż połowa świadczeniobiorców dostawała emeryturę, która nie przekraczała 2244,56 zł. Jeśli chodzi o podział z uwzględnieniem płci, to połowa mężczyzn pobierała emeryturę w nie wyższą niż 2891,45 zł, a połowa kobiet - do 1942,49 zł.

Dużo wyższe emerytury pobierają emerytowani pracownicy wymiaru sprawiedliwości, żołnierze czy policjanci. W 2021 r. emerytury wypłacane przez Ministerstwo Sprawiedliwości wynosiły średnio 4570,85 zł. W przypadku świadczeń obsługiwanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej było to 4203,99 zł, a w MSWiA – 4198,27 zł. W najgorszej sytuacji są natomiast rolnicy – przeciętna miesięczna emerytura z KRUS wyniosła 1436,29 zł.

41,8% gospodarstw domowych emerytów uważało, że ich sytuacja materialna jest dobra lub raczej dobra, 51,1% uważało, że sytuacja ta jest przeciętna, a pozostałe 7,1% oceniało ją jako złą lub raczej złą.

– Gospodarstwa domowe emerytów i rencistów, podobnie jak w roku poprzednim, były słabiej wyposażone w przedmioty trwałego użytkowania w porównaniu z wyposażeniem gospodarstw domowych ogółem – podkreślił GUS. Komputer był tylko w 46,9% gospodarstw domowych emerytów i rencistów, podczas gdy ogółem w Polsce komputer jest w 75,4% gospodarstw. Urządzenie z dostępem do internetu miało 65,8% seniorów i rencistów – wobec ogólnego odsetka równego 86,1%, a drukarkę 13,3% emerytów i rencistów – w porównaniu do 37,7% ogółu gospodarstw domowych. Kuchenkę mikrofalową miało 50,3% emerytów i rencistów – wobec 63,8% wszystkich gospodarstw, a zmywarkę do naczyń – 26,1% w porównaniu do 47,6% ogółem. Samochód osobowy był natomiast w 48% gospodarstw domowych emerytów i rencistów, 72,3% gospodarstw domowych ogółem, a rower – w 46,8% – przy 62% gospodarstw domowych ogółem).

fot. pixabay.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka