• +48 502 21 31 22

Z workation korzystają najczęściej młodzi pracownicy

Workation jest postrzegane przez Polaków jako doskonała forma odstresowania się po pracy, dodatkowo według ankietowanych praca i podróżowanie poszerza horyzonty i inspiruje do działania.

Z workation korzystają najczęściej młodzi pracownicy

Co czwarty pracodawca w Polsce umożliwia pracę zdalną. Zdecydowana większość Polaków czas zaoszczędzony na dojazdach do biura przeznacza na wyjazd poza miasto i wydłużenie weekendu. A jak Polacy podchodzą do workation?

Termin ten pochodzi od angielskich słów work („praca”) i vacation („wakacje”). Najczęściej tłumaczy się go jako „pracowakacje” albo „pracowczasy”. Oznacza on pracę zawodową wykonywaną zdalnie z dowolnego miejsca na świecie, które jest atrakcyjnie turystycznie. Według badań przeprowadzonych przez agencję Stem/Mark workation jest postrzegane przez Polaków jako doskonała forma odstresowania się po pracy, co przyczynia się do większej efektywności i wprawia w dobry nastrój – odpowiedziało tak 40% przedstawicieli pokolenia Z, 36% 30 i 40-latków oraz 35% osób w wieku 44-59 lat. Dodatkowo według ankietowanych praca i podróżowanie poszerza horyzonty i inspiruje do działania (ponad 42% osób w wieku 30-44 lat).

Z możliwości łączenie pracy i podróżowania najczęściej korzystają przedstawiciele pokolenia Z (ponad 21%), a także osoby w wieku 30-44 lata (prawie 20%). Z kolei najliczniejsza grupa osób, które chciałyby skorzystać z możliwości pracy zdalnej, to pokolenie 40 i 50-latków. Ponad 43% z nich deklaruje, że home office umożliwi im wydłużenie wypoczynku i podróży, który połączą z obowiązkami zawodowymi. 

Wyniki badania wskazują, że w najbliższym czasie ponad 11% przedstawicieli generacji Z zamierza przejść na pracę zdalną, a ponad 13% na model hybrydowy. Prawie tyle samo 30 i 40-latków zamierza skorzystać z home office w pełnym wymiarze godzin. Praca zdalna umożliwi 23% najmłodszych pracowników regularną pracę z innego kraju, a niemal 35% zyska czas, który przeznaczy na podróżowanie. Natomiast ponad 40% Polaków w wieku 30-44 lat deklaruje, że dzięki pracy zdalnej zyskałaby przede wszystkim więcej czasu, który mogłaby przeznaczyć na odpoczynek, a niemal co trzeci chętnie wydłużyłaby swój pobyt za granicą, tak by połączyć podróżowanie z obowiązkami zawodowymi. Ten model największą popularnością cieszy się wśród osób w wieku 44-59 lat (43%).

Jak wskazali respondenci, warunkiem jest szybki internet oraz dogodne warunki do pracy, jak biurko czy aneks kuchenny. To ostatnie jest istotne dla pokolenia Z (ponad 47%), a najmniej dla osób w wieku 45-59 lat. Wyniki badania wskazują również, że ubezpieczenie zdrowotne i medyczne jest najbardziej istotne dla Gen Z (ponad 38%), a najmniej dla osób w wieku 45-59 lat. Najmniej wymagające są osoby w grupie 30-44 lata – ponad 22% twierdzi, że jedyna istotna rzecz to miłe otoczenie.

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka