• +48 502 21 31 22

Global Doctors - najlepsze ubezpieczenie w przypadku wystąpienia poważnego zachorowania

Ergo Hestia zapewnia organizację i pokrycie kosztów leczenia za granicą w przypadku wystąpienia u Ubezpieczonego poważnego zachorowania. Kto może przystąpić do ubezpieczenia? Ochroną mogą zostać objęte osoby, które w momencie przystąpienia do ubezpieczenia nie ukończyły 64 roku życia.

Global Doctors - najlepsze ubezpieczenie w przypadku wystąpienia poważnego zachorowania

Ergo Hestia zapewnia organizację i pokrycie kosztów leczenia za granicą w przypadku wystąpienia u Ubezpieczonego poważnego zachorowania w postaci:
    • dostępu do światowej klasy specjalistów 
    • leczenia w renomowanych zagranicznych klinikach,
    • ochrony uwzględniającej koszty podróży oraz pobytu ubezpieczonego wraz z osobą towarzyszącą,
    • organizacji i pokrycia kosztów leczenia nawet do 2 000 000 euro.


Jak działa Global Doctors? 

W razie wystąpienia poważnego stanu chorobowego ERGO Hestia zapewnia przygotowanie drugiej opinii medycznej (Second Medical Opinion):
    • pomoc w zebraniu dokumentacji medycznej niezbędnej do wydania raportu eksperta,
    • weryfikacja oceny histopatologicznej, a jeżeli zajdzie taka konieczność zalecenie wykonania ponownych badań, 
    • przetłumaczenie na język obcy zebranej dokumentacji medycznej,
    • przekazanie przetłumaczonej dokumentacji medycznej do lekarza konsultanta, specjalizującego się w danym schorzeniu,
    • sporządzenie przez eksperta pisemnego raportu w języku polskim.

W przypadku gdy w wydanym raporcie eksperta nastąpi potwierdzenie wystąpienia poważnego stanu chorobowego, objętego zakresem ochrony zgodnie z zawartą umową ubezpieczenia i wskazanie konieczności dalszego leczenia, ERGO Hestia:
    • przekaże Ubezpieczonemu informację o maksymalnie trzech klinikach poza granicami RP, w których dalsze leczenie i konieczna diagnostyka mogą być przeprowadzone,
    • pokryje koszty podróży lub transportu medycznego Ubezpieczonego i osoby towarzyszącej i/lub dawcy,
    • pokryje koszty zakwaterowania Ubezpieczonego i osoby towarzyszącej i/lub dawcy, 
    • zapewni organizację procesu leczenia w wybranej przez Ubezpieczonego klinice.
Po zakończeniu leczenia w dalszym ciągu możesz liczyć na wsparcie i pomoc specjalistów w ramach usługi kontroli stanu zdrowia– usługa Follow Up Care.

Kto może przystąpić do ubezpieczenia?

Ochroną mogą zostać objęte osoby, które w momencie przystąpienia do ubezpieczenia nie ukończyły 64 roku życia.

Czy w ubezpieczeniu występuje ograniczenie odpowiedzialności?
Tak, ograniczenie odpowiedzialności to zgodnie z OWU 90 dni od daty przystąpienia do umowy ubezpieczenia Global Doctors.

Ile to kosztuje?

Druga diagnoza oraz leczenie i opieka za granicą w razie wystąpienia nowotworu
Suma ubezpieczenia: 1 000 000 euro – składka od 82 zł miesięcznie – w ubezpieczeniu indywidualnym Ergo 4.
Druga diagnoza oraz kompleksowe leczenie i opieka w razie wystąpienia jednego z pięciu poważnych zachorowań:
Suma ubezpieczenia: 2 000 000 euro – składka 98 zł miesięcznie.
W pakiecie Ergo 4 dla dziecka
Wariant podstawowy 39 zł miesięcznie
Wariant rozszerzony 47 zł miesięcznie

 

Podobe artykuły

Wyszukiwarka