• +48 502 21 31 22

Opis firmy

ubezpieczenia w Raciborzu

Firma Rumpel Ubezpieczenia z rodzinnymi tradycjami, założona w 1993r. przez Jana Rumpel. Zdobyte doświadczenie pozwala nam na sprawną i kompleksową obsługę. Naszą misją jest pełnienie roli partnera i doradcy wszystkich naszych Klientów.

Firma zajmuje się ubezpieczeniami majątkowymi i życiowymi, w tym:

- domu i mieszkania

- ubezpieczenia samochodu OC, AC, NNW, Assistance

- Ubezpieczenia NNW indywidualne i grupowe

- odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym i zawodowym

- ubezpieczenia zdrowotne

- ubezpieczenia podróżne

- ubezpieczenia Rolne

- kompleksowe ubezpieczenie działalności gospodarczej

- ubezpieczenia na życie indywidualne, rodzinne i grupowe dla zakładów pracy

Zobacz więcej

Aktywności w społeczności biznesowej

Przynależność członkowska:
 • Użytkownik platformy
 • ŚPG ŚLĄSK.ONLINE
Uczestnik projektów:

Najważniejsze dla nas

Po pierwsze Dom i mieszkanie

Przedmiotem ubezpieczenia są określone w umowie:

 • dom jednorodzinny,
 • mieszkanie, rozumiane jako część budynku wielomieszkaniowego, wraz z pomieszczeniami przynależnymi (np. piwnica, garaż),
 • mienie ruchome należące do Ubezpieczającego,
 • stałe elementy mieszkania lub domu jednorodzinnego. 

Mienie ruchome to m.in.: sprzęt audiowizualny, komputerowy, wyroby ze złota i srebra, sprzęt turystyczny i sportowy oraz wszelkiego rodzaju urządzenia i sprzęty domowe, np. pralki, lodówki, meble, dywany.

Stałe elementy mieszkania to elementy zamontowane lub wbudowane na stałe, np.: meble, antresole, piece i kominki oraz powłoki malarskie, wykładziny sufitów, ścian i podłóg.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie ruchome i stałe elementy mieszkania znajdujące się:

 •  w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym, wskazanym w umowie ubezpieczenia,
 • w piwnicy, pralni domowej, garażu, na strychu lub w innych pomieszczeniach gospodarczych, znajdujących się w tym samym budynku wielomieszkaniowym, w którym mieści się ubezpieczone mieszkanie,
 • w budynku gospodarczym lub garażu, położonym na terenie tej samej nieruchomości, na której znajduje się ubezpieczony dom jednorodzinny,
 • w garażu, wskazanym w umowie ubezpieczenia.

Domy jednorodzinne, mienie ruchome oraz stałe elementy mieszkania lub domu jednorodzinnego objęte są ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych wskutek:

 • pożaru,
 • uderzenia pioruna,wybuchu,
 •  upadku statku powietrznego,
 •  zalania,
 • huraganu,
 •  gradu,
 •  spływu wód po zboczach,
 •  osunięcia się ziemi,
 •  zapadania się ziemi,
 •  lawiny,
 •  naporu śniegu,
 •  dymu i sadzy,
 •  upadku drzewa,
 •  uderzenia pojazdu.

 

Po drugie Samochód

<p style="font-weight: 400;">Ubezpieczenia komunikacyjne zapewniają odszkodowanie za uszkodzenie lub utratę pojazdu oraz za szkody powstałe w związku z ruchem ubezpieczonego pojazdu. Są one ubezpieczeniami najpopularniejszymi i najczęściej zawieranymi w Polsce.&nbsp;</p> <p style="font-weight: 400;">Samoch&oacute;d mamy obowiązek ubezpieczyć od odpowiedzialności cywilnej (OC), opr&oacute;cz tego możemy skorzystać z innych dodatkowych ubezpieczeń jak popularne Autocasco.&nbsp;</p> <p style="font-weight: 400;">O ile w pierwszym przypadku warunki i zakres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń wyznacza ustawodawca, o tyle w zakresie ubezpieczeń dobrowolnych zakłady ubezpieczeń mają swobodę w kształtowaniu ich treści.&nbsp;</p> <p style="font-weight: 400;">W naszej ofercie posiadamy wszystkie rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych:&nbsp;</p> <ul style="font-weight: 400;"> <li>OC komunikacyjne</li> <li>Autocasco</li> <li>NNW komunikacyjne</li> <li>Assistance&nbsp;</li> <li>Pakiety komunikacyjne&nbsp;</li> <li>Mini casco</li> <li>&nbsp;Zielona karta</li> </ul>

Po trzecie Ty i Rodzina

<p>Przygotowaliśmy bogatą ofertę ubezpieczeń, dzięki kt&oacute;rym Państwo i Państwa Rodzina będziecie zabezpieczeni w razie nieszczęśliwego wypadku, choroby i innych zdarzeń.&nbsp;</p> <p>W naszej ofercie mamy szereg ubezpieczeń zapewniających Państwa komfort.&nbsp;</p> <ul> <li>Indywidualne ubezpieczenia na życie&nbsp;</li> <li>&nbsp;Koszty leczenia&nbsp;</li> <li>&nbsp;NNW&nbsp;</li> <li>&nbsp;OC w życiu prywatnym&nbsp;</li> <li>&nbsp;Ochrona prawna</li> </ul> <p>&nbsp;Ubezpieczenie w podr&oacute;ży:</p> <p>W naszej ofercie posiadamy szereg ubezpieczeń chroniących w trakcie podr&oacute;ży zagranicznej:&nbsp;</p> <ul> <li>&nbsp;koszty leczenia,&nbsp;</li> <li>koszty transportu i repatriacji,&nbsp;</li> <li>następstwa nieszczęśliwych wypadk&oacute;w,&nbsp;</li> <li>koszty udzielenia natychmiastowej pomocy "Assistance",&nbsp;</li> <li>koszty pobytu osoby towarzyszącej,&nbsp;</li> <li>koszty ratownictwa,&nbsp;</li> <li>odpowiedzialność cywilna,&nbsp;</li> <li>bagaż,&nbsp;</li> <li>koszty op&oacute;źnienia dostarczenia bagażu,&nbsp;</li> <li>koszty przerwania podr&oacute;ży,&nbsp;</li> <li>koszty pobytu osoby wezwanej do towarzyszenia,&nbsp;</li> <li>sprzęt narciarski.</li> </ul>

Lokalizacja

Artykuły powiązane

Wyszukiwarka