• +48 502 21 31 22

Trudna sytuacja uchodźczyń w Polsce. Jak ją zmienić?

Kobiety, które przyjeżdżają do Polski, bardzo często mają umiejętności nieadekwatne do potrzeb rynku, również bariera językowa nie pozwala im podjąć pracy w ich zawodzie.

Trudna sytuacja uchodźczyń w Polsce. Jak ją zmienić?

Od 15 marca pracodawcy poinformowali o zatrudnieniu blisko 300 tys. obywateli Ukrainy. Zdecydowana większość to kobiety. – Wiemy, że jest wielka niepewność wśród tych osób, one są straumatyzowane, nie wiedzą, czy chcą tu zostać, czy chcą wracać. Polska dzisiaj, jak zresztą cała Europa, mierzy się cały czas z problemem braku rąk do pracy. Niestety ta praca, głównie w przemyśle, jest przeznaczona przede wszystkim dla mężczyzn, w związku z tym zatrudnienie dzisiaj kobiet, a wiemy to jako agencja pracy, jest dosyć kłopotliwe, dlatego że przedsiębiorcy nie są przygotowani na przyjęcie tak dużej liczby kobiet – komentuje Wojciech Ratajczyk, członek zarządu Polskiego Forum HR.

Kobiety, które przyjeżdżają do Polski, bardzo często mają umiejętności nieadekwatne do potrzeb rynku, również bariera językowa nie pozwala im podjąć pracy w ich zawodzie. Wiele z nich ma wyższe wykształcenie, jednak jest zmuszona do wykonywania najprostszych prac.

Jak wynika z raportu „Barometr Rynku Pracy” GI Group, 41% firm odnotowuje trudności w pozyskiwaniu pracowników. Najczęściej dotyczy to kadry niższego oraz średniego szczebla. – Przemysł nie jest przystosowany do pracy kobiet, obowiązują normy ciężarów maksymalnych, które może podnieść kobieta. Dodatkowo wiele albo większość kobiet uciekła z dziećmi, więc potrzebują dla nich opieki. Trudno jest zorganizować się im na tyle, żeby móc zostawić dziecko na osiem godzin i podjąć pracę. To też jest bardzo silna bariera – mówi Wojciech Ratajczyk.

Jak zmienić sytuację uchodźczyń w Polsce? – Trzeba by podjąć trzy zasadnicze działania. Po pierwsze, stworzyć bazę żłobków i przedszkoli lub otworzyć je szerzej dla tych osób. Po drugie, podjąć wysiłek, aby mogły one w wyższym stopniu opanować język polski. Po trzecie, to rola przemysłu i przedsiębiorców, by jak najszybciej przystosować miejsca pracy dla kobiet – wskazuje Wojciech Ratajczyk. – Myśli się już o użyciu egzoszkieletów, zmianie norm, przystosowaniu linii produkcyjnych, nadal jednak są to bardziej plany niż realne działania – dodaje.

Część postulatów w zakresie zatrudniania Ukraińców uwzględnia nowelizacja specustawy, którą 4 lipca podpisał prezydent Andrzej Duda. Poza doprecyzowaniem wymogów co do warunków pracy cudzoziemców nowe przepisy mają także ułatwiać obywatelom Ukrainy wejście na rynek pracy, np. zatrudnienie w domach pomocy społecznej, innych jednostkach wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, a także zwiększenie ich integracji społecznej. Jednym z narzędzi są szkolenia z języka polskiego. Ruszył także portal łączący pracodawców i Ukraińców, którzy szukają pracy – pracawpolsce.gov.pl. Czytaj więcej: Nowy portal dla obywateli Ukrainy szukających pracy

fot. pexels.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka