• +48 502 21 31 22

Czterodniowy tydzień pracy – co myślą o nim Polacy?

Partia Razem swój projekt skrócenia czasu pracy do 35 godzin ma złożyć w Sejmie do końca wakacji.

Czterodniowy tydzień pracy – co myślą o nim Polacy?

Czterodniowy tydzień pracy wprowadzają już nie tylko pojedyncze firmy na całym świecie, ale również całe państwa. Skrócenie czasu pracy z 40 do 35 godzin postuluje w Polsce m.in. partia Razem, a ostatnio poparcie w tej sprawie wyraził Donald Tusk.

Partia Razem swój projekt skrócenia czasu pracy do 35 godzin ma złożyć w Sejmie do końca wakacji. Adrian Zandberg podkreślił, że skrócenie czasu to nie eksperyment i nie ma powodu, żeby przeprowadzać pilotaż. W wymiarze czasowym, jaki proponuje jego partia, Francuzi pracują od 2000 r., 35 godzin tygodniowo liczy także praca pełnoetatowa w sektorze publicznym w Portugalii. Ważne jest to, że skrócenie czasu pracy nie pociąga za sobą obniżenia zarobków.

Donald Tusk natomiast mówił, że czterodniowy tydzień pracy to potoczna nazwa dla skróconego czasu pracy i są różne modele takiej zmiany. Ostatecznie przyznał, że PO do czasu wyborów będzie miała gotowy program pilotażowy czterodniowego tygodnia pracy.

"Rzeczpospolita" zleciła sondaż na temat skróconego czasu pracy, w którym ankietowani mogli wybierać między pozostaniem przy obecnej sytuacji, skróceniem czasu pracy do 35 godzin tygodniowo według pomysłu Razem i propozycją czterodniowego tygodnia pracy od PO. Za pozostaniem przy obecnym modelu opowiedziało się 26,2% badanych. Zdania nie ma 27,2%. Pozostałe 46,6% projekty popiera – 27,6% woli czterodniowy tydzień pracy zaproponowanym przez PO, a 19% za 35-godzinny tydzień pracy zaproponowany przez Razem.

Propozycję PO za atrakcyjną uważa głównie co trzecia osoba między 25. a 34. rokiem życia i 35% respondentów o dochodach netto mieszczących się w granicach 3001 zł-5000 zł. Jeśli chodzi o wielkość miast, popierają ją najczęściej osoby z miast liczących od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców (32%). Najniższym poziomem aprobaty dla projektu PO wyróżniają się osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym – 16%, które preferują pozostanie przy obecnych ramach czasu pracy (35%). Propozycja Razem cieszy się największym poparciem wśród osób z miast liczących do 20 tys. mieszkańców (28%).

fot. unsplash.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka