• +48 502 21 31 22

Kilkaset tysięcy Polaków pracuje w warunkach zagrożenia

Najtrudniejsze warunki pracy zanotowano w województwie śląskim, gdzie blisko co ósma osoba pracowała w warunkach zagrożenia.

Kilkaset tysięcy Polaków pracuje w warunkach zagrożenia

W 2021 r. 443,3 tys. osób pracowało w warunkach zagrożenia. Największa ich część narażona była na szkodliwe działanie hałasu. Wynika tak z analizy "Warunki pracy w 2021 roku", w której Główny Urząd Statystyczny pod uwagę wziął 6,7 mln osób. Osoby pracujące w warunkach zagrożenia stanowiły 6,6% zatrudnionych w zakładach objętych badaniem. Kobiety stanowiły 17,3% z nich.

Najtrudniejsze warunki pracy zanotowano w województwie śląskim, gdzie blisko co ósma osoba pracowała w warunkach zagrożenia. Natomiast najbardziej bezpieczne warunki pracy odnotowano w województwie mazowieckim, gdzie na pogorszenie stanu zdrowia narażona była co trzydziesta trzecia osoba. W przypadku kobiet sytuacja najgorzej wyglądała w województwie łódzkim, natomiast najkorzystniej w województwie świętokrzyskim.

W 2021 r. w warunkach zagrożenia czynnikami związanymi ze środowiskiem pracy pracowało 265,7 tys. osób. Dotyczyło to m.in. narażenia na substancje chemiczne, pyły, hałas, wibracje, mikroklimat gorący lub zimny, promieniowanie, pole elektromagnetyczne oraz czynniki biologiczne. Dla pracowników największe zagrożenie stanowił hałas, z którym zmagało się 182,2 tys. osób, czyli ponad połowa w tej grupie. Najwięcej zatrudnionych w warunkach zagrożenia hałasem odnotowano w sekcji przetwórstwo przemysłowe. Drugim pod względem częstości występowania czynnikiem szkodliwym były pyły rakotwórcze, na które narażonych było 28,1 tys. osób, przy czym najwięcej narażonych osób pracowało w sekcji górnictwo i wydobywanie. Natomiast najmniej osób narażonych było na wpływ pola elektromagnetycznego – 4,3 tys.

Zagrożenia związane z uciążliwością pracy stanowiły drugą co do wielkości grupę czynników szkodliwych, na które narażeni byli pracownicy. Należą do nich m.in. nadmierne obciążenie fizyczne oraz niedostateczne oświetlenie stanowisk pracy. Pierwsze z nich stanowiło 60,1% w tej grupie. W badanym okresie 96 tys. osób, w tym 21,6 tys. kobiet, pracowało w warunkach zagrożenia związanego z uciążliwością pracy. Najwięcej zagrożeń związanych z uciążliwością pracy odnotowano w sekcji przetwórstwo przemysłowe (56,8 tys.) oraz transport i gospodarka magazynowa (15,9 tys.).

Najmniej liczną grupę stanowiły zagrożenia czynnikami mechanicznymi związanymi z maszynami szczególnie niebezpiecznymi, na które narażonych było 81,6 tys. pracowników, w tym 9,9 tys. kobiet.

fot. unsplash.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka