• +48 502 21 31 22

Szef będzie mógł sprawdzić, czy pracownik jest trzeźwy

Zgodnie z projektem pracodawca będzie miał obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika, w którego organizmie zostanie stwierdzona obecność alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

Szef będzie mógł sprawdzić, czy pracownik jest trzeźwy

W Kodeksie pracy zostanie wprowadzone rozwiązanie, które umożliwi pracodawcy zbadanie, czy pracownik jest trzeźwy, czy po spożyciu alkoholu lub innych środków. Jak przypomniała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, w ubiegłym tygodniu w Sejmie przeprowadzono pierwsze czytanie projektu nowelizacji Kodeksu pracy, w którym zaproponowano uregulowanie zasad pracy zdalnej. Wskazała, że w tym samym projekcie znalazły się też zapisy dające podstawy dla pracodawców do wprowadzenia i przeprowadzania prewencyjnej kontroli trzeźwości pracowników.

– Rozwiązanie, które wprowadzamy w Kodeksie pracy, możliwość badania przez pracodawcę, czy pracownik jest trzeźwy, po spożyciu alkoholu, czy innych środków, jest bardzo ważne – podkreśliła. – W piątek spotkałam się z Wojewódzką Radą Dialogu Społecznego w Poznaniu. Uczestnicy WRDS podkreślali, jak ważne jest to rozwiązanie przede wszystkim dla bezpieczeństwa innych pracowników oraz by firma mogła dobrze funkcjonować – dodała.

Minister zapytana została o konsekwencje dla pracownika, gdy badanie wykaże, że pracownik jest pod wpływem alkoholu lub innych substancji. Odpowiedziała, że może nimi być nawet utrata pracy. – Ale to są już decyzje pracodawcy – zaznaczyła.

Zgodnie z projektem pracodawca będzie miał obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika, w którego organizmie zostanie stwierdzona obecność alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. Dotyczyć to ma także przypadku, gdy zajdzie uzasadnione podejrzenie, że pracownik stawił się do pracy w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu bądź spożywał alkohol lub zażywał wymienione środki w czasie pracy.

Badanie stanu trzeźwości pracownika oraz badanie na obecność w jego organizmie środków działających podobnie do alkoholu będzie mogła przeprowadzać również policja.

Marlena Maląg wyraziła nadzieję, że zaproponowane w projekcie nowelizacji rozwiązania wejdą w życie jesienią.

fot. unsplash.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka