• +48 502 21 31 22

Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż - 811102

Branża górniczo-wiertnicza GIW Miejsca pracy: kopalnia odkrywkowa, rekultywacja obszarów pokopalnianych

Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż - 811102

Branża górniczo-wiertnicza

GIW

 

 

Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż - 811102

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK): TRZECI

 

Kwalifikacje

 

GIW.03. Eksploatacja złóż metodą odkrywkową

Kształcenie w zawodzie górnik odkrywkowej eksploatacji złóż odbywa się:

• w trzyletniej branżowej szkole pierwszego stopnia;

• na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

 

Główne zadania i czynności zawodowe

 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie górnik odkrywkowej eksploatacji złóż powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji GIW.03. Eksploatacja złóż metodą odkrywkową:

1) wykonywania robót związanych z udostępnieniem i urabianiem złoża;

2) wykonywania robót związanych ztransportem, zwałowaniem nadkładu i składowaniem kopaliny; 3) wykonywania robót związanych z przeróbką mechaniczną kopalin wydobywanych metodą odkrywkową;

4) wykonywania robót związanych z odwadnianiem wyrobisk i zwałowisk;

5) wykonywania robót związanych zrekultywacją terenów pogórniczych i ochroną środowiska.

 

Predyspozycje do wykonywania zawodu

 

• sumienność i dokładność;

• samodzielność;

• samokontrola i opanowanie;

• dokładność;

• spostrzegawczość i podzielność uwagi;

• brak lęku wysokości;

• wysoka sprawność manualna;

• zdolności przewidywania;

• zainteresowania techniczne;

• wyobraźnia przestrzenna;

• wyobraźnia konstrukcyjna i techniczna;

• zdolność podejmowania szybkich decyzji;

• umiejętność współpracy z innymi;

• wytrzymałość na długotrwały wysiłek fizyczny;

• gotowość do pracy w trudnych warunkach środowiskowych.

 

Warunki pracy

 

Będziesz pracować:

• przede wszystkim w zespole, rzadko indywidualnie;

• w ciężkich warunkach na otwartych przestrzeniach;

• w ruchu i pozycji wymuszonej;

• posługując się specjalistycznym sprzętem i narzędziami ręcznymi wymagającymi siły fizycznej;

• w wyrobiskach narażonych na nadmierny hałas, wibracje, zanieczyszczone powietrze, w zapyleniu i w hałasie, w wysokiej temperaturze, w stałym zagrożeniu wybuchem;

• w zmianowym systemie pracy.

 

Możliwości pracy w zawodzie

 

Możesz pracować między innymi:

w kopalniach odkrywkowych;

w firmach rekultywujących obszary pokopalniane.

 

Ścieżki kształcenia w zawodzie górnik odkrywkowej eksploatacji złóż

Ścieżka dla absolwentów szkół podstawowych

 

Ośmioletnia szkoła podstawowa

|

\/

Trzyletnia branżowa szkoła pierwszego stopnia kwalifikacja GIW.03. Eksploatacja złóż metodą odkrywkową oraz zdanie egzaminu zawodowego z zakresu tej kwalifikacji

 

Ścieżka dla absolwentów szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji GIW.03. Eksploatacja złóż metodą odkrywkową oraz zdanie egzaminu zawodowego z zakresu tej kwalifikacji

 

 

Szkoły prowadzące kształcenie w zawodzie górnik odkrywkowej eksploatacji złóż

Informację o szkołach prowadzących kształcenie w tym zawodzie na terenie całego kraju znajdziesz pod adresem: rspo.men.gov.pl

Podobne artykuły

Wyszukiwarka