• +48 502 21 31 22

Górnik eksploatacji otworowej - 811301

Branża górniczo-wiertnicza GIW Miejsca pracy: kopalnia ropy i gazu, siarki i solu, rafineria, platforma wiertnicza, uzdrowisko lecznicze

Górnik eksploatacji otworowej - 811301

Branża górniczo-wiertnicza

GIW

 

 

Górnik eksploatacji otworowej  - 811301

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK): TRZECI

 

Kwalifikacje

 

GIW.01. Eksploatacja otworowa złóż

Kształcenie w zawodzie górnik eksploatacji otworowej odbywa się:

• w trzyletniej branżowej szkole pierwszego stopnia;

• na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

 

Główne zadania i czynności zawodowe

 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie górnik eksploatacji otworowej powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji GIW.01. Eksploatacja otworowa złóż:

1) obsługiwania odwiertów do eksploatacji kopalin oraz podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji iskładowania odpadów;

2) prowadzenia procesów przygotowania kopalin do transportu;

3) magazynowania itransportu kopalin;

4) obróbki i rekonstrukcji odwiertów eksploatacyjnych oraz prowadzenia procesów intensyfikacji wydobycia.

 

Predyspozycje do wykonywania zawodu

 

• sumienność i dokładność;

• samodzielność;

• cierpliwość i samokontrola;

• dokładność;

• wytrwałość i cierpliwość;

• kreatywność;

• spostrzegawczość;

• wysoka sprawność manualna;

• zainteresowania techniczne i geologiczne;

• wyobraźnia przestrzenna;

• wyobraźnia konstrukcyjna i techniczna;

• zdolność podejmowania szybkich decyzji;

• podzielność uwagi;

• gotowość do ciągłej nauki;

• wytrzymałość na długotrwały wysiłek fizyczny.

 

Warunki pracy

 

Będziesz pracować:

• w zespole, ale także indywidualnie;

• w miejscach trudnodostępnych, w przestrzeni otwartej, ale także w pomieszczeniach zamkniętych;

• posługując się specjalistycznym sprzętem;

• przy dziennym lub sztucznym oświetleniu;

• 8 godzin dziennie, także w trybie zmianowym.

 

Możliwości pracy w zawodzie

 

Możesz pracować między innymi:

w firmach wykonujących wiercenia geologiczne i rozpoznawcze;

w kopalniach ropy i gazu;

w kopalniach siarki i soli;

w rafineriach;

na platformach wiertniczych;

w firmach zajmujących się wydobywaniem metodą otworową;

w uzdrowiskach leczniczych;

w firmach zajmujących się podziemnym magazynowaniem;

w firmach zajmujących się wierceniem i eksploatacją studni głębinowych;

• we własnej firmie.

 

Ścieżki kształcenia w zawodzie górnik eksploatacji otworowej

Ścieżka dla absolwentów szkół podstawowych

 

Ośmioletnia szkoła podstawowa

|

\/

Trzyletnia branżowa szkoła pierwszego stopnia kwalifikacja GIW.01. Eksploatacja otworowa złóż oraz zdanie egzaminu zawodowego z zakresu tej kwalifikacji

 

Ścieżka dla absolwentów szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji GIW.01. Eksploatacja otworowa złóż oraz zdanie egzaminu zawodowego z zakresu tej kwalifikacji

 

 

Szkoły prowadzące kształcenie w zawodzie górnik eksploatacji otworowej

Informację o szkołach prowadzących kształcenie w tym zawodzie na terenie całego kraju znajdziesz pod adresem: rspo.men.gov.pl

 

Podobne artykuły

Wyszukiwarka