• +48 502 21 31 22

Przemysł Produkcja Opał Gospodarka odpadami

Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż - 811102
21 mar 2022 Program Wsparcia Rynku Pracy PLUSY dla BIZNESU

Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż - 811102

Branża górniczo-wiertnicza GIW Miejsca pracy: kopalnia odkrywkowa, rekultywacja obszarów pokopalnianych

Górnik eksploatacji podziemnej - 811101
21 mar 2022 Program Wsparcia Rynku Pracy PLUSY dla BIZNESU

Górnik eksploatacji podziemnej - 811101

Branża górniczo-wiertnicza GIW Miejsca pracy: kopalnia

Górnik eksploatacji otworowej - 811301
21 mar 2022 Program Wsparcia Rynku Pracy PLUSY dla BIZNESU

Górnik eksploatacji otworowej - 811301

Branża górniczo-wiertnicza GIW Miejsca pracy: kopalnia ropy i gazu, siarki i solu, rafineria, platforma wiertnicza, uzdrowisko lecznicze

Automatyk - 731107
21 mar 2022 Program Wsparcia Rynku Pracy PLUSY dla BIZNESU

Automatyk - 731107

Branża elektroniczno-mechatroniczna ELM Miejsca pracy: warsztat naprawy sprzętu elektronicznego, zakład produkcyjny stosujący systemy automatyki,

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - 311930
18 mar 2022 Program Wsparcia Rynku Pracy PLUSY dla BIZNESU

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - 311930

Branża elektroenergetyczna ELE Miejsca pracy: biuro konstrukcyjne, firma branży elektrycznej

Technik urządzeń dźwigowych - 311940
18 mar 2022 Program Wsparcia Rynku Pracy PLUSY dla BIZNESU

Technik urządzeń dźwigowych - 311940

Branża elektroenergetyczna ELE Miejsca pracy: dozór naprawczy, serwis, biuro konstrukcyjne, firma budowlana

Technik energetyk - 311307
18 mar 2022 Program Wsparcia Rynku Pracy PLUSY dla BIZNESU

Technik energetyk - 311307

Branża elektroenergetyczna ELE Miejsca pracy: elektrownia, ciepłownia, elektrociepłownia, dyspozytornia, naprawa instalacji elektrycznych

Technik elektryk - 311303
17 mar 2022 Program Wsparcia Rynku Pracy PLUSY dla BIZNESU

Technik elektryk - 311303

Branże elektroenergetyczna ELE Miejsca pracy: naprawa sprzętu elektrycznego, naprawa instalacji elektrycznych, montowania instalacji elektrycznych

Elektryk - 741103
14 mar 2022 Program Wsparcia Rynku Pracy PLUSY dla BIZNESU

Elektryk - 741103

Branża elektroenergetyczna ELE Miejsca pracy: zakład przemysłowy, firma usługowa, zakład elektryczny, elektrownia, naprawa instalacji elektrycznych

Elektromechanik - 741201
14 mar 2022 Program Wsparcia Rynku Pracy PLUSY dla BIZNESU

Elektromechanik - 741201

Branża elektroenergetyczna ELE Miejsca pracy: przedsiębiorstwo przemysłowe, zakład energetyczny i w elektrowni

Technik technologii drewna - 311922
14 mar 2022 Program Wsparcia Rynku Pracy PLUSY dla BIZNESU

Technik technologii drewna - 311922

Branża drzewno-meblarska DRM Miejsca pracy: hala produkcyjna, fabryka mebli, tartak, zakład stolarki budowlanej, zakład przerobu drewna, plac...

Technik papiernictwa - 311601
14 mar 2022 Program Wsparcia Rynku Pracy PLUSY dla BIZNESU

Technik papiernictwa - 311601

Branża drzewno-meblarska DRM Miejsca pracy: firma papierniczo-celulozowa, laboratorium, przetwórstwo papiernicze

Tapicer - 753402
14 mar 2022 Program Wsparcia Rynku Pracy PLUSY dla BIZNESU

Tapicer - 753402

Branża drzewno-meblarska DRM Miejsca pracy: konserwator w muzeum, zakład tapicerski, meblowy, skleb meblowy, hurtownia

Stolarz - 752205
14 mar 2022 Program Wsparcia Rynku Pracy PLUSY dla BIZNESU

Stolarz - 752205

Branża drzewno-meblarska DRM Miejsca pracy: zakład stolarski, plac budowy

Pracownik pomocniczy stolarza - 817212
14 mar 2022 Program Wsparcia Rynku Pracy PLUSY dla BIZNESU

Pracownik pomocniczy stolarza - 817212

Branża drzewno-meblarska DRM Miejsca pracy: fabryka mebli, stolarnia i zakład meblarski

Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej - 817212
14 mar 2022 Program Wsparcia Rynku Pracy PLUSY dla BIZNESU

Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej - 817212

Branża drzewno-meblarska DRM Miejsca pracy: zakład przetwórstwa drewna, stolarnia

Koszykarz-plecionkarz - 731702
14 mar 2022 Program Wsparcia Rynku Pracy PLUSY dla BIZNESU

Koszykarz-plecionkarz - 731702

Branża drzewno-meblarska DRM Miejsca pracy: zakład koszykarski, sprzedaż wyrobów wikliniarskich, przewodnik po skansenach, muzeach

Technik technologii chemicznej - 311603
14 mar 2022 Program Wsparcia Rynku Pracy PLUSY dla BIZNESU

Technik technologii chemicznej - 311603

Branża chemiczna CHM Miejsca pracy: laboratorium chemiczne, instytucja naukowo-badawcza

Technik ochrony środowiska - 325511
14 mar 2022 Program Wsparcia Rynku Pracy PLUSY dla BIZNESU

Technik ochrony środowiska - 325511

Branża chemiczna CHM Miejsca pracy: miejski Inspektor Ochrony Środowiska, stacja sanitarna epidemiologiczna, stacja ochrony środowiska

Technik analityk - 311103
14 mar 2022 Program Wsparcia Rynku Pracy PLUSY dla BIZNESU

Technik analityk - 311103

Branża chemiczna CHM Miejsca pracy: zakład przemysłowy, instytut naukowo-badawczy

Wyszukiwarka