• +48 502 21 31 22

Górnik eksploatacji podziemnej - 811101

Branża górniczo-wiertnicza GIW Miejsca pracy: kopalnia

Górnik eksploatacji podziemnej - 811101

Branża górniczo-wiertnicza

GIW

 

 

Górnik eksploatacji podziemnej - 811101

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK): TRZECI

 

Kwalfikacje

 

GIW.02. Eksploatacja podziemna złóż

Kształcenie w zawodzie górnik eksploatacji podziemnej odbywa się:

• w trzyletniej branżowej szkole pierwszego stopnia;

• na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

 

Główne zadania i czynności zawodowe

 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie górnik eksploatacji podziemnej powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji GIW.02. Eksploatacja podziemna złóż:

1) wykonywania robót związanych z drążeniem, utrzymaniem i likwidacją podziemnych wyrobisk górniczych;

2) wykonywania robót związanych z wydobywaniem złóż;

3) wykonywania robót związanych z wentylacją i klimatyzacją podziemnych wyrobisk górniczych;

4) wykonywania robót związanych zrozpoznawaniem, zwalczaniem i profilaktyką zagrożeń w podziemnych zakładach górniczych.

 

Predyspozycje do wykonywania zawodu

 

• sumienność i dokładność;

• samodzielność;

• samokontrola i opanowanie;

• dokładność;

• wytrwałość icierpliwość;

• kreatywność;

• spostrzegawczość;

• wysoka sprawność manualna;

• zainteresowania techniczne;

• wyobraźnia przestrzenna;

• wyobraźnia konstrukcyjna i techniczna;

• zdolność podejmowania szybkich decyzji;

• podzielność uwagi;

• wytrzymałość na długotrwały wysiłek fizyczny;

• koordynacja wzrokowo-ruchowa;

• podzielność i koncentracja uwagi;

• refleks;

• brak lęku wysokości i klaustrofobii;

• gotowość do pracy w trudnych warunkach środowiskowych;

• umiejętność współpracy z innym;

• ścisłe przestrzeganie przepisów i procedur w trakcie wykonywania zadań zawodowych;

• odpowiedzialność za bezpieczeństwo współpracowników;

• umiejętność bezwarunkowego podporządkowania się przełożonym.

 

Warunki pracy

 

Będziesz pracować:

• przede wszystkim w zespole, rzadko indywidualnie;

• w miejscach trudnodostępnych;

• w pomieszczeniach zamkniętych;

• posługując się specjalistycznym sprzętem i narzędziami ręcznymi wymagającymi siły fizycznej;

• w podziemnych wyrobiskach z wysoką wilgotnością i temperaturą, wyższym ciśnieniem powietrza i obniżonym stężeniem tlenu, w zapyleniu i hałasie;

• w zmianowym systemie pracy.

 

Możliwości pracy w zawodzie

 

Możesz pracować:

w kopalniach.

 

Ścieżki kształcenia w zawodzie górnik eksploatacji podziemnej

Ścieżka dla absolwentów szkół podstawowych

 

Ośmioletnia szkoła podstawowa

|

\/

Trzyletnia branżowa szkoła pierwszego stopnia kwalifikacja GIW.02. Eksploatacja podziemna złóż oraz zdanie egzaminu zawodowego z zakresu tej kwalifikacji

 

Ścieżka dla absolwentów szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji GIW.02. Eksploatacja podziemna złóż oraz zdanie egzaminu zawodowego z zakresu tej kwalifikacji

 

 

Szkoły prowadzące kształcenie w zawodzie górnik eksploatacji podziemnej

Informację o szkołach prowadzących kształcenie w tym zawodzie na terenie całego kraju znajdziesz pod adresem: rspo.men.gov.pl

Podobne artykuły

Wyszukiwarka