• +48 502 21 31 22

Przed nami czas dynamicznych zmian na rynku pracy

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu oraz Śląskie Porozumienie Gospodarcze ŚLĄSK.ONLINE zawarły porozumienie o współpracy.

Przed nami czas dynamicznych zmian na rynku pracy

Dla studentów i biznesu

Śląskie Porozumienie Gospodarcze ŚLĄSK.ONLINE to organizacja, która integruje środowiska gospodarcze w Subregionie Zachodnim oraz działa na rzecz rozwoju gospodarczego w ujęciu transgranicznym. Ideą podpisanej 9 grudnia 2021 przez Rektora dr Pawła Strózika i Ireneusza Burka Prezesa Zarządu Śląskiego Porozumienia Gospodarczego ŚLĄSK.ONLINE umowy jest podejmowanie inicjatyw na rzecz zwiększenia zasobów rynku pracy poprzez: wdrażanie edukacji kompetencyjnej, dualnego kształcenia, zintegrowanego systemu kwalifikacji, kształcenia branżowego, wsparcie procesów HR poprzez diagnozowanie, doradztwo zawodowe i personalne oraz inne działania na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego. Wzajemna współpraca ma owocować podejmowaniem działań w zakresie rozwoju doradztwa zawodowego oraz poprawy współpracy szkół i uczelni z pracodawcami, wzmacniania współpracy uczelni, szkół i samorządów lokalnych z pracodawcami a także w zakresie reagowania na bieżące potrzeby kadrowe przedsiębiorców.
– Cieszę się, że Śląskie Porozumienie Gospodarcze stało się partnerem PWSZ w Raciborzu. Mam nadzieję, że już wkrótce podejmiemy inicjatywy edukacyjne i naukowe, które wspomogą firmy i instytucje, a studentów jeszcze lepiej przygotują do przyszłej pracy i kariery. Jako uczelnia zawodowa zawsze z chęcią podejmujemy tematy służące szerokiemu rozwojowi naszych absolwentów na konkurencyjnym rynku pracy – mówił w dniu podpisania porozumienia Rektor dr Paweł Strózik.


Kto podnosi kompetencje zawodowe

Jak wskazuje badanie Santander Consumer Bank prawie 80 procent Polaków nie podejmuje działań w kierunku podniesienia swoich kompetencji zawodowych. Osoby, które nie są zainteresowane poprawą swoich kwalifikacji zawodowych najczęściej mają podstawowe lub średnie wykształcenie (88,3 proc. i 86,7 proc.) i mieszkają na wsi (83,5 proc.). Odsetek osób, które nie podnosiły swoich kwalifikacji w ciągu ostatniego roku jest wysoki we wszystkich nadanych grupach wiekowych. Co piąty Polak zdecydował się na podniesienie swoich kompetencji zawodowych. W tej grupie były głównie osoby przed 30 rokiem życia z wykształceniem wyższym (47,5 proc.) i mieszkających w miastach powyżej 250 tys. mieszkańców, takich jak Warszawa, Kraków czy Wrocław. Ta część respondentów skupiała się najczęściej na zdobywaniu dodatkowych umiejętności pod kątem obecnie wykonywanej pracy (53,5 proc.). Co piąty działał z myślą o przekwalifikowaniu. Powodzeniem cieszyła się nauka języków obcych, rzadziej rozwój związany był z realizacją pasji.

Brak chęci rozwoju swoich kompetencji często wiąże się z wynagrodzeniem. Osoby zarabiające od 2000 zł do 2999 zł netto miesięcznie rzadziej podejmują takie wyzwanie – 93 proc. badanych. Gdy brak działań wynika z powodów finansowych, warto znaleźć bezpłatne sposoby poszerzenia swoich kompetencji np. webinaria. W niektórych miastach dostępne są również inkubatory przedsiębiorczości, które kształcą młodych ludzi i otwierają przed nimi nowe możliwości zawodowe.

Trendy, które będą kształtować rynek pracy

Zmiany na rynku pracy spowodowały zmiany priorytetów zatrudnionych. Również na pracodawcach ciąży teraz dodatkowa presja z dostosowaniem się do nowych wymagań. W 2022 roku pracodawcy będą korzystać z doświadczenia w organizowaniu pracy zdalnej i hybrydowej. Będą szukać również nowych sposobów na stałe monitorowanie pracy pracowników. Wymusza to szukania sposobów na utrzymanie kontaktu między pracownikami w nowych modelach pracy. Integracja stanie się główną miarą kultury zawodowej. Dane z raportu „5 najważniejszych trendów i priorytetów HR na rok 2022” firmy Gartner potwierdzają, że istotne jest by liderzy HR budowali bardziej ludzkie relacje na linii pracodawca-pracownik, nie tylko by sprostać oczekiwaniom pracowników.

Globalne zmiany spowodowane pandemią przyspieszyło w firmach zainteresowanie nowymi technologiami i cyfryzacją. Podniesie to w najbliższych latach wydajność przedsiębiorstw. Już teraz cyfryzacja przynosi korzyści zarówno pracodawcom, jak i zatrudnionym, dla których rozwój zautomatyzowanych technologii oznacza większą elastyczność. Natomiast przeniesie się to również na zamiany na rynku pracy. Robotyzacja i automatyzacja linii produkcyjnych powoduje zmniejszenie ilości pracowników, ale przede wszystkim wymagana będą inne kwalifikacje. Badanie ADP Research Institute "People at Work: A Global Workforce View" wykazało, że 28 proc. badanych pracowników już przyjęła nowe role w pracy, z powodu zmian wywołanych pandemią. Wielu pracowników z pewnością będzie szukać nowych możliwość na rynku pracy aby trafniej wykorzystać swoje umiejętności.

Do tej tendencji pracodawcy muszą się dostosować i pozwolić pracownikom na rozwój lub zmianę ścieżki kariery. Jak bowiem wynika z raportu World Economic Forum „The Future of Jobs Report 2020” wyzwanie przekwalifikowania do 2025 roku będzie dotyczyć aż połowy pracowników. Dane z wspomnianego wcześniej raportu "5 najważniejszych trendów i priorytetów HR na rok 2022" firmy Gartner również potwierdzają istotność zdobywania nowych kwalifikacji. Poziom umiejętności, które są wymagane w pracy wzrasta o 6,3 procent rocznie. Nowe kompetencje zmieniają stare. W 2022 roku 29 procent umiejętności, przydatnych w roku 2018, będzie już nieaktualna i przestarzała. Zestawić to należy z dynamiką zmian ilości miejsc pracy. Najnowsze dane GUS wskazują, iż w trzecim kwartale 2021 roku powstało ponad 132 tysięcy nowych miejsc pracy. Liczba ich w skali roku zwiększyła się o 68,5 procent. Na jedno zlikwidowane stanowisko, przypadają dwa nowe. Można zatem przewidywać, iż czeka nas okres bardzo dynamicznych zjawisk na rynku pracy, co wywoła jego niestabilność.

Ireneusz Burek 

Fot. PWSZ Racibórz

Podobe artykuły

Wyszukiwarka