• +48 502 21 31 22

Dlaczego pracownicy odchodzą?

Projekt: Rynek pracy, depopulacja, edukacja

Dobra atmosfera w pracy jest istotniejsza niż jednorazowa podwyżka.

Dlaczego pracownicy odchodzą?

Kultura organizacyjna jest obecna w każdej firmie. W jej skład wchodzą wszelkie działania i interakcje, które charakteryzują określoną firmę. Kultura organizacyjna jest również w tych firmach, które mają wysoki wskaźnik rotacji pracowników, jednak bardzo zaniedbana.

Firma rekrutacyjna LMC Polska przeprowadziła badania na temat kultury organizacyjnej w firmach. Zdaniem Rafał Glogier-Osiński, country managera LMC Polska, kultura organizacyjna jest często powodem zmiany pracy. Zachowanie bezpośredniego przełożonego oraz jego zarządzanie i podejście do rozwoju osobistego czy do pracy zdalnej są niezwykle istotne. Atmosfera w pracy może być istotniejsza niż jednorazowa podwyżka, gdyż zostaje na dłużej i wzmacnia poczucie satysfakcji, co wpływa na zaangażowanie w pracę. Przełożony ma największy wpływ na poczucie bezpieczeństwa psychicznego pracowników, które jest istotne dla możliwości spokojnego wyrażania własnych pomysłów, zadawania pytań i przyznawania się do błędów.

Ważne opinie

Kandydaci na dane stanowisko szukają informacji na temat atmosfery w firmie, szansy rozwoju, chęci do pracy innych pracowników i ich opinii. 43 proc. badanych w tym celu przegląda opinie na portalach, 46 proc. sprawdza social media, zaś 47 proc. pyta bliskich osób o opinie na temat firmy. Najczęściej takie działania podejmują osoby w wieku 25-34 lata, z wykształceniem wyższym.
Biorąc pod uwagę zaufanie do danej opinii, najbardziej wierzymy opiniom przyjaciół i bliskich (31 proc.), następnie obecnym pracownikom danej firmy (19 proc.). Na podium znajdują się również opinie innych osób w Internecie.

W badaniu zawarto także pytanie, o to kiedy szukamy informacji na temat potencjalnego pracodawcy. Okazuje się, że nie zawsze robimy to przed wysłaniem CV- 64 proc. badanych przyznało, że szuka informacji zanim skontaktuje się z firmą, zaś 36 proc. po tym, gdy wysłali CV.
Znaczny odsetek Polaków przywiązuje dużą wagę do mediów społecznościowych, mimo że łatwo w niech o nieprawdziwą informację- zauważa Glogier-Osiński. Przyszli pracownicy chcą wiedzieć w jakich warunkach będą pracować, jak czują się pozostali pracownicy, jakie są benefity i czy jest dobra atmosfera.

Zdaniem Rafała Glogiera-Osińskiego zbyt duży odsetek osób poszukujących pracy weryfikuje informacje o firmie dopiero po złożeniu aplikacji. Lepszym rozwiązaniem byłoby sprawdzenie przyszłego miejsca pracy przed złożeniem CV. Oszczędziłoby to zarówno czas, jak i rozczarowania zarówno osobom poszukującym pracy, jak i rekruterom. Zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że coraz więcej pracodawców ma problem ze znalezieniem pracownika.

Wraca rynek pracownika

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny przeciętne wynagrodzenie w III kwartale bieżącego roku wzrosło o 9,4 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem i wyniosło 5 637,30 złotych. Ekonomista banku Pekao wskazał, że dynamika wynagrodzeń w gospodarce narodowej w trzecim kwartale utrzymała się na poziomie 9,4 proc. rok do roku wobec wzrostu o 9,6 proc. rok do roku w poprzednim kwartale.

Jak mówi Kamil Łuczkowski, ekonomista banku Pekao- trzeba przyznać że tempo wzrostu płac w okresie postpandemicznej odbudowy zaskakuje na plus, choć dynamikę zawyża jeszcze efekt niskiej bazy statystycznej z pandemicznego roku 2020. Niemniej jednak, poziom płac znajduje się już powyżej trendu, który rysował się przed pandemią- podkreśla.

Zdaniem Łuczkowskiego, znaczną rolę odgrywa tutaj ożywienie gospodarcze po lockdownach przy stopniowo wyczerpującym się rezerwuarze dostępnych pracowników. Problemy ze znalezieniem pracowników mają zwłaszcza pracodawcy z takich branż jak sektor przemysłowy, budownictwo czy sektor HoReCA, który najmocniej ucierpiał przez pandemię koronawirusa. Rynek pracy ponownie przeistoczył się w „rynek pracownika” i zrobił to bardzo szybko. Firmy chcą zwiększać zatrudnienie ze względu na utrzymujący się wysoki popyt przy jednoczesnych problemach ze znalezieniem wykwalifikowanej kadry. Jak podkreśla ekonomista Pekao, nie bez znaczenia jest presja płacowa, związana z wysokim poziomem inflacji, co powoduje spadek siły nabywczej wynagrodzeń. Ty,m samym wzrasta ryzyko wystąpienia zjawiska spirali płacowo-cenowej. Biorąc pod uwagę prognozowaną w najbliższych miesiącach inflacje, oscylującą w okolicach powyżej 7 proc. rok do roku dynamika realnych wynagrodzeń obniży się 2 proc. rok do roku.

Pekao prognozuje, że w całym 2021 roku wynagrodzenia w gospodarce narodowej wzrosną średnio o ok 8,5 proc.

/źródło: pulsHR, oprac. d/
fot.freepik.com

Podobe artykuły

Wyszukiwarka