• +48 502 21 31 22

Spotkanie ministrów pracy Grupy Wyszehradzkiej

Projekt: Rynek pracy, depopulacja, edukacja

Minister Maląg wzięła udział w spotkaniu w Budapeszcie. Tematem był rynek pracy po pandemii

W Budapeszcie odbyło się spotkanie ministrów pracy państw V4, w którym wzięła udział Minister Maląg. Spotkanie podzielono na dwie części.  W ramach pierwszej: „Syndrom post-Covidowy” na rynku pracy omówiono, grupy najbardziej poszkodowane kryzysem wywołanym przez koronawirusa. Ministrowie  zaprezentowali również politykę rządów łagodzącą negatywne skutki pandemii, a również zwiększającą zatrudnienie i ożywiającą gospodarkę. 

Minister Maląg przekazała, że w Polsce przekazano ponad 200 mld zł na ratowanie miejsc pracy, co pozwoliło uratować ponad 8 mln z nich. Wobec tego stopa bezrobocia w Polsce wynosi obecnie 5,6 proc., a według danych Eurostatu –  3,4 proc.

Podkreśliła też, że przez cały ten trudny czas nie były ograniczone w żadnej mierze programy społeczne.

Drugi temat dotyczył omówienia omówieniu prac legislacyjnych i politycznych w Unii Europejskiej w ramach planu działania na rzecz Europejskiego Filaru Praw Socjalnych. Skupiono się na tematach pracy zdalnej i cyfryzacji. 

Jak zaznaczyła minister - w Polsce praca zdalna wprowadzona zostanie na stałe do kodeksu pracy. Pandemia przyśpieszyła także procesy cyfryzacji w gospodarce i administracji. 

Wspólna Deklaracja 

Po spotkaniu ministrowie pracy V4 podpisali Wspólną Deklarację. Zobowiązali się w niej do przestrzegania zasad określonych w Europejskim Filarze Praw Socjalnych. Podkreślili znaczenie szybkiego zakończenia negocjacji dotyczących programów operacyjnych oraz możliwości jak najszybszego wykorzystania środków finansowych.

/źródło: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka