• +48 502 21 31 22

Od 1 lipca należy poinformować o źródle ogrzewania budynku

Projekt: Środowisko, jakość życia, ekologia Walka ze smogiem Czyste powietrze

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jest krokiem w kierunku czystego powietrza w Polsce.

Z początkiem lipca wchodzi w życie obowiązek skladania deklaracji na temat żródel ogrzewania budynkow w całej Polsce m.in. chodzi o piece węglowe i gazowe, kominki oraz fotowoltaikę. Deklaracje można złożyć zarówno w formie papierowej lub online w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Właściciele i zarządcy obiektów ze źródłem mocy do 1MW na wysłanie dokumentu mają 12 miesięcy, w przypadku budynków już istniejących. Zaś w przypadku nowo powstałych obiektów termin wynosi 14 dni.

Jak mówi wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka, z problemem smogu w Polsce zmagamy się od kilkudziesięciu lat. Zanieczyszczenie powietrza w naszym kraju jest spowodowane głównie tzw. niską emisją z ogrzewania gospodarstw domowych. Miliony  budynków jednorodzinnych mają przestarzałe i mało sprawne kotły na węgiel i drewno, tzw. kopciuchy, emitujące znaczne ilości zanieczyszczeń.

Istotne jest więc stworzenie jednolitej strategii walki z zanieczyszczeniem powietrza. W tym celu właśnie powstała Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, w której należy złożyć deklaracje źródeł niskoemisyjnego ciepła i spalania paliw. Baza będzie kompleksowym i rzetelnym zbiorem danych o źródłach ogrzewania stosowanych w naszych domach i budynkach. Zebrane informacje pozwolą na podjęcie skutecznych działań, mających na celu poprawę jakości powietrza w naszym kraju

Złożenie deklaracji

W formularzu należy wpisać podstawowe dane, takie jak imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku, adres nieruchomości oraz informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu.

Istnieją dwa formularze deklaracji. Jeden budynków mieszkalnych, natomiast drugi budynków niemieszkalnych. Celem złożenia deklaracji w formie online należy mieć profil zaufany lub e-dowód.

Z kolei dla osób, które nie mogą złożyć deklaracji online istnieje możliwość złożenia jej w formie tradycyjnej, w urzędzie właściwym dla lokalizacji budynku albo listownie. Odpowiedni druk można znaleźć w urzędzie miasta czy też gminy, dostępny jest także na stronie w zakładce „Do pobrania”.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jest elementem projektu Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE) realizowanego przez nowy zespół w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego. Projekt rozłożony jest na kilka lat – do sierpnia 2023 r.

/MRPiT, oprac. d/

fot. MRPiT

Podobe artykuły

Wyszukiwarka