• +48 502 21 31 22

Krótszy zasiłek po utracie pracy

Projekt: Gospodarka Prawo i podatki

Do 91 dni planowane jest ograniczenie możliwość pobierania zasiłku chorobowego po rozwiązaniu umowy o pracę.

Resort rodziny proponuje rozwiązanie ograniczające nadużycia w korzystaniu ze zwolnień lekarskich. Minister rodziny i polityki społecznej zaprezentował projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje on m.in. skrócenie możliwości pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia (zakończeniu stosunku pracy) do 91 dni. W okres ten nie będzie wliczana niezdolność do pracy w czasie ubezpieczenia, bez względu na rodzaj choroby.

Nadal obowiązywać będzie zasada, że podstawa wymiaru zasiłku ograniczana jest do wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Nie zmieni się również długość okresu zasiłkowego przysługującego w trakcie ubezpieczenia. Obecnie wynosi on 182 dni (270 dni w przypadku ciąży lub gruźlicy).

Nowe zasady będą dotyczyć zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego. Zaliczone będą zarówno okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, jak i te okresy, które zaistniały przed lub po przerwie, jeżeli nie była ona dłuższa niż 60 dni i nie występowała w okresie ciąży.

Pracodawcy pozytywnie odnoszą się do tej zmiany w ustawie zasiłkowej. Przepisy uniemożliwią bowiem odnawianie przez pracowników prawa do kolejnego okresu zasiłkowego, bez okresu 60-dniowej przerwy. Obecnie po jednym dniu przerwy w zwolnieniu lekarskim pracownicy nabywają prawo do kolejnego okresu zasiłkowego, jeżeli przyczyną niezdolności jest inna choroba.

Zdaniem Mikołaja Zająca, prezesa firmy doradczej Conperio, przejście na zwolnienie chorobowe po utracie pracy jest częstym zjawiskiem. Istotne jest jednak pochylenie się nad kwestią osób naprawdę chorujących. W tym celu pracodawca powinien przemyśleć trzy kwestie. Wśród nich m. in. wystąpienie u pacjenta innego poważnego schorzenia np. w 90 dniu trwania poprzedniego, a także czy w przypadku choroby przewlekłej przewidziane jest inne świadczenie zastępcze lub leczenie zaplanowane jest w odległym czasie.

Wprowadzona regulacja bowiem ma ograniczyć ewentualne nadużycia, ale nadal chronić ubezpieczonego w szczególnej sytuacji.

/oprac. d/

fot. freepik.com

Podobe artykuły

Wyszukiwarka