• +48 502 21 31 22

Rynek pracy w obliczu drugiej fali pandemii

Projekt: Rynek pracy, depopulacja, edukacja

Druga, jesienna fala pandemii wpłynęła na rynek pracy w mniejszym stopniu niż poprzedni lockdown. Odnotowano nieznaczny wzrost przeciętnego zatrudnienia. Stabilizacji uległa również ilość oferowanych w ofertach pracy benefitów.

W grudniu 2020 roku spadki liczby ofert pracy były znacznie mniejsze niż na początku pandemii. Analiza 50 największych portali rekrutacyjnych w Polsce, wskazuje że choć zakażeń jest więcej niż wiosną, to w porównaniu z ubiegłym rokiem liczba ofert pracy nie spadła aż tak bardzo. W ostatnim miesiącu 2020 roku opublikowano 176 tys. ofert czyli o 16,7 proc. mniej niż w analogicznym okresie w 2019 roku. W listopadzie spadek rok do roku wynosił 26,9 proc., zaś w październiku 21,2 proc. W największych polskich miastach na 1000 mieszkańców średnio przypada tylko 6,7 ofert pracy, najwięcej w Warszawie- średnio 11,1 ofert na każdy tysiąc osób.

Przeciętne zatrudnienie

W grudniu 2020 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było niższe o 1 proc. w porównaniu do analogicznego okresu uprzedniego roku. i wynosiło 6329.0 tys. Porównując dane do listopada 2020 roku w sektorze przedsiębiorstw przeciętne zatrudnienie zwiększyło się w minimalnym stopniu- o 0,2 proc. Od marca do maja 2020 roku miesiąc do miesiąca obserwowano spadek przeciętnego zatrudnienia, natomiast w kolejnych miesiącach odnotowano wzrost, który kontynuowany był w grudniu 2020r. Tego typu, wyraźne zmiany przeciętnego zatrudnienia w trakcie roku, nie występowały w ubiegłych latach.

Wynagrodzenia

W skali roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło o 6,6 proc. i wynosiło 5973,75 zł.

W porównaniu z listopadem, w ostatnim miesiącu 2020 roku odnotowano wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw o 8,9 proc. Przyczyną takiego stanu były wypłaty premii kwartalnych, nagród rocznych, jubileuszowych i uznaniowych, a także odpraw emerytalnych. Zjawisko takie można odnotować co roku w tym okresie.

Wynagrodzenie wzrosło prawie we wszystkich sekcjach PKD, najwięcej w sekcji "Administrowanie i działalność wspierająca" o 8,3 proc., najmniej w sekcji "Zakwaterowanie i gastronomia" o 0,5 proc. Spadek odnotowano w sekcji "Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo" o 1,4 proc. oraz w sekcji "Pozostała działalność usługowa" o 0,5 proc.

Dodatkowa zachęta

Pod koniec 2020 roku atrakcyjność ofert uległa stabilizacji. Z powodu lockdownu pracodawcy zmniejszyli ilość oferowanych benefitów, przypadających na jedną ofertę pracy. Ich ilość w grudniu 2019 wynosiła 6,8, natomiast w maju 2020- 4,8. W październiku ich liczba wzrosła do 6,3 na jedną ofertę. Sytuacja więc ustabilizowała się niemal do poziomu sprzed pandemii. Jednakże w listopadzie ubiegłego roku w związku z kolejną falą pandemii, pracodawcy ponownie zaczęli ograniczać oferowane udogodnienia. Druga fala okazała się być jednak nieco łagodniejsza dla rynku pracy, w związku z czym w grudniu liczba zachęt na jedną ofertę wynosiła po 6. W ostatnim miesiącu 2020 roku najczęściej oferowanym benefitem był udział w różnego rodzaju szkoleniach, zawierało go aż 62 proc. ofert. Wysoki odsetek ofert- 46 proc. zawierał obietnicę wysokiego wynagrodzenia, pakietu medycznego- 44 proc. i sportowego- 40 proc. W porównaniu do listopada 2020 roku wzrosła liczba ofert zawierających zachęty w postaci elastycznego czasu pracy (z 32 proc. do 33 proc.), pracy z domu (z 9 proc na 10 proc). Zmniejszył się natomiast odsetek propozycji lekcji języka obcego (z 12 proc. na 11 proc.) oraz samochodu służbowego (z 4 proc. do 2 proc.).

Większe wymagania

Od czasu rozpoczęcia pandemii najmniejsze wymagania stawiane kandydatom można było zauważyć w miesiącach kwiecień, czerwiec i lipiec- mniej niż 5 wymagań na ofertę. Największe oczekiwania pracodawcy mieli w październiku, a także w grudniu- średnio 5,4 wymagań na jedną ofertę. W grudniu, w porównaniu z listopadem w ofertach pracy częściej podkreślano konieczność posiadania doświadczenia - wzrost z 75 proc. do 79 proc. oraz odpowiedniego wykształcenia- wzrost z 42 proc. na 44 proc.

Praca umysłowa wraca do łask

Pandemia spowodowała wyrównanie popytu na pracowników umysłowych i fizycznych. Przed wybuchem pandemii w 2019 roku większość ofert pracy publikowanych w Internecie kierowana była do pracowników umysłowych.. W grudniu 2020 roku więcej ofert było skierowanych do pracowników umysłowych- 55 proc., zaś do fizycznych- 45 proc. W okresie pandemii, w 2020 roku różnica między ofertami kierowanymi do pracowników umysłowych i fizycznych nie była więc już tak duża.

fot. Freepik.com

/źródło: businessinsider.com, GUS, oprac. d/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka