• +48 502 21 31 22

Urząd Skarbowy zdalnie- załatwianie spraw podatkowych w czasie pandemii

Branża: Urzędy skarbowe;    Projekt: Prawo i podatki

Pandemia koronawirusa wprowadziła zmiany w funkcjonowaniu wielu placówek. Również wiele spraw w urzędach skarbowych można załatwić zdalnie przy użyciu podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego.

Artykuł opracowany przez:

PLUSY dla BIZNESU

Platforma Gospodarcza PLUSYdlaBIZNESU - serwis dedykowany dla przedsię...

Firma działa w branżach:
Redakcje, wydawcy, gazety, media
Stowarzyszenia, kluby i związki

Nowa pandemiczna rzeczywistość doprowadziła do wprowadzenia dodatkowych możliwości dla podatników. Krajowa Administracja Skarbowa zachęca do korzystania z elektronicznych form rozliczeń i zdalnego kontaktu z Urzędami Skarbowymi, wiele spraw podatkowych można bowiem obecnie załatwić z domu przy pomocy profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego. Istnieje również możliwość zdalnego umówienia wizyty w urzędzie skarbowym w sytuacji kiedy sprawa nie może być załatwiona online.

Sprawy podatkowe z domu

Urząd Skarbowy umożliwia wykonanie rozliczeń podatkowych bez wychodzenia z domu. Można tego dokonać za pomocą specjalnego druku interaktywnego umieszczonego na Portalu Podatkowym, ale także dzięki aplikacji e-Deklaracje Desktop. Umożliwia ona złożenie formularzy osobom fizycznym, czyli podatnikom oraz płatnikom, wysłanie deklaracji drogą elektroniczną. Zostaje ona podpisana „danymi autoryzującymi”, czyli podpisem elektronicznym opartym na danych autoryzujących. Celem złożenia rozliczenia podatkowego można również skorzystać z Uniwersalnej Bramki Dokumentów. Pozwala ona na jednoczesne przesłanie nawet do 20 tysięcy deklaracji. Natomiast przy jej pomocy nie można złożyć korekty deklaracji.

Zdalnie złożyć można również wnioski m.in. o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, o rozłożenie podatku na raty lub o umorzenie zaległości podatkowych. Tego rodzaju wnioski można przesłać dzięki rządowej platformie- biznes.gov.pl

W celu wysłania wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych (ORD-IN), odwołania od niekorzystnej decyzji, „czynnego żalu”, ponaglenia czy wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS-W) należy natomiast użyć ePUAP przez którą odpowiednie pisma przesyłane są na skrzynkę podawczą właściwego urzędu skarbowego.

Znaczne możliwości daje indywidualne konto na Portalu Podatkowym. Umożliwia ono zgłoszenia aktualizacyjne takie jak ZAP-3, NIP-2, NIP-7 i NIP-8, a także złożenie pełnomocnictwa ogólnego w sprawach podatkowych czy zawiadomienia o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu.

Urzędy skarbowe także doręczają pisma przy pomocy skrzynki podawczej adresata na platformie ePUAP. Co za tym idzie możliwe jest nie tylko zdalne złożenie pisma, ale także jego odbiór. Zgodnie z art 144a § 1 Ordynacji podatkowej doręczenie pism przy pomocy środków komunikacji elektronicznej jest możliwe jeżeli strona złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego, wniesie o doręczenie przy pomocy komunikacji elektronicznej lub wyrazi zgodę na taką formę doręczania pism oraz oczywiście wskaże organowi podatkowemu adres elektroniczny.

Umów wizytę w urzędzie skarbowym

W sytuacji kiedy sprawa wymaga osobistej wizyty w urzędzie skarbowym umożliwiono dokonanie rezerwacji wizyty telefonicznie, a także za pomocą aplikacji „umów wizytę w urzędzie skarbowym”. Znajduje się ona na stronach internetowych wszystkich urzędów skarbowych, a także na takich stronach jak www.wizyta.podatki.gov.pl.

Żeby skorzystać z aplikacji „Umów wizytę w urzędzie skarbowym” należy dokonać wyboru województwa i wskazać właściwy urząd. Konieczne jest doprecyzowanie rodzaju sprawy, która będzie załatwiana w urzędzie oraz dnia i godziny wizyty. Przed rezerwacją poprzez naciśnięcie przycisku „Umów wizytę” należy podać dane osoby która uda się na wizytę. Potwierdzenie terminu wizyty zostanie wysłane na wskazany adres e-mail wraz z konkretnym stanowiskiem, pokojem do którego należy się zgłosić.

Podobe artykuły

Wyszukiwarka