• +48 502 21 31 22

Przyznano pierwsze stypendia dla studentów pielęgniarstwa

Branża: Urzędy miast i gmin, sołectwa, starostwa powiatowe;    Projekt: Rynek pracy, depopulacja, edukacja

Zarząd powiatu wodzisławskiego przyznał pierwsze stypendia dla studentów pielęgniarstwa ostatniego roku, którzy po zakończeniu studiów podejmą pracę w PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim.

Artykuł opracowany przez:

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim

Firma działa w branżach:
Urzędy miast i gmin, sołectwa, starostwa powiatowe
Urzędy miast i gmin, sołectwa, starostwa powiatowe

Szpitale w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach, podobnie jak inne placówki w całej Polsce, borykają się z kłopotem braków kadrowych. Maleje liczba osób wykonujących zawód pielęgniarki. Co więcej średnia wieku pielęgniarek zatrudnionych w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach wynosi 49 lat, co sugeruje brak zainteresowania zatrudnieniem u absolwentów pielęgniarstwa.

Celem zmiany tego negatywnego trendu władze powiatu, aby zachęcić do podjęcia pracy w wodzisławskim szpitalu, zaproponowały studentom ostatniego roku stypendium w wysokości 1000 zł miesięcznie. Warunkiem jego otrzymania jest podjęcie pracy w PPZOZ w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach po ukończeniu studiów.

Pierwszy nabór wniosków ogłoszono na przełomie października i listopada i rozesłano stosowną informację do uczelni wyższych, kształcących na tych kierunkach oraz do mediów. Wnioski zdecydowały się złożyć dwie osoby i obie zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu otrzymały stypendia.

Obie stypendystki to mieszkanki powiatu wodzisławskiego. Jedna studiuje w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu, druga zaś w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Podpisano stosowne umowy w tej sprawie, stypendystki zobowiązały się do podjęcia pracy w PPZOZ w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach przez okres nie krótszy niż 3 lata.

Jak podkreśla starosta Leszek Bizoń, wiadomym jest że te dwie osoby nie rozwiążą obecnych problemów kadrowych. Program stypendialny jest raczej inwestycją w przyszłość obu powiatowych szpitali. Dodaje też, że jest to pierwszy istotny krok, gdyż poza stypendium oferowana jest również gwarancja stabilnej pracy. Co jak wiadomo, dziś nie w każdej profesji jest możliwe.

fot. Freepik.com

/źródło: powiatwodzislawski.pl, oprac. d/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka